[METLA Tiedote]
14.06.2000

Valtakunnan metsien 9. inventointi jatkuu

Metsävarojen inventoinnin kenttätyöt käynnistyvät Pohjois-Karjalassa

Metsäntutkimuslaitos aloittaa Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarojen inventoinnin. Inventoinnin maastotöiden kolmen hengen mittausryhmät liikkuvat Pohjois-Karjalan metsissä kesäkuun lopusta syksyyn.

Inventoinnissa mitataan metsäpinta-ala, puuston määrä ja kasvu sekä arvioidaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja terveydentilaa. Näitä tietoja varten Pohjois-Karjalassa mitataan runsas 5000 metsätalousmaalla sijaitsevaa koealaa. Koska koealat on sijoitettu systemaattisesti, niitä osuu niin yksityisten, yhtiöiden kuin valtionkin maille. Metsänomistajan tietoturva ei kuitenkaan ole vaarassa, sillä koealaverkko on harva, ja sen perusteella voidaan laskea tulokset vasta useiden satojen tuhansien hehtaarien kokoisille alueille.

Edellisen inventoinnin, VMI8:n mittaukset tehtiin Pohjois-Karjalassa vuosina 1988-89. Tuolloin mitatuista koealoista osa mitattiin uudestaan vuonna 1994 käytettäväksi satelliittikuva-pohjaisessa monilähdeinventoinnissa. 1980-luvun lopussa Pohjois-Karjalan puuvarannoksi arvioitiin 135 milj. kuutiometriä ja kasvuksi 6,3 milj. kuutiometriä. Metsämaan keski-tilavuudeksi arvioitiin 96 kuutiometriä hehtaarilla. Vuoden 1994 mittaukset osoittivat puuvarannon olevan kasvussa, mutta puuston kasvun pysyneen lähes samana. Viime vuosien ennätyshakkuiden vaikutukset puuvarantoon ja kasvuun selviävät noin vuoden kuluttua mittauksista, kun maastossa kerätty aineisto on käsitelty.

Valtakunnan metsien inventointi on Metsäntutkimuslaitokselle asetuksessa säädetty tehtävä. Nyt meneillään oleva 9. inventointi aloitettiin vuonna 1996 Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Kaikkiaan koko maassa mitataan 70 000 koealaa. Inventointitietoja käytetään mm. metsäpolitiikan apuvälineenä, tutkimuksessa, metsien käytön kestävyyden seurannassa suuraluetasolla sekä metsäteollisuuden investointipäätöksissä.

Inventointiin liittyvä tiedotusretkeily järjestetään tiedotusvälineille ja metsäammattilaisille 20. kesäkuuta Joensuussa.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: prof. Erkki Tomppo, puh. (09) 857 051, erkki.tomppo@metla.fi vastuututkija Kari T. Korhonen puh. 040 733 8383, kari.t.korhonen@metla.fi

Maastoryhmien johtajat ja heidän yhteystietonsa: Kumpuniemi, Juhani 049-100 061 Korsström, Anssi 049-100 057 Virtanen, Pertti 049-100 062 Saastamoinen, Tuomo 049-100 058 Salo, Rauno 049-100 063 Korhonen, Mikko 049-100 060 Peräsaari, Jouni 049-100 064 Pernu, Markku 049-100 059 Kulju, Jouni 049-100 066 Sorri, Arto 049-100 069


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/