[METLA Tiedote]
17.11.1999

Ukko-Kolin ystävät perustivat yhdistyksen

Kolin kansallispuistoa kehittämään on perustettu uusi kansalaisjärjestö Ukko-Kolin Ystävät. Järjestön perustava kokous pidettiin Kolin taide- ja kulttuurikeskus Ryynäsessä eilen tiistaina 16.11.1999. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin metsänhoitaja Raimo Hulmi, joka toimii opettajana Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla Joensuussa.

Yhdistys pyrkii keräämään yhteen laaja-alaisesti kaikki ne tahot, jotka ovat kiinnostuneita Kolin kansallispuiston kehittämisestä ja Kolin kansallismaiseman suojelusta.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää vaarakarjalaisen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua ja hoitoa sekä luonto- ja kulttuurimatkailua ja tukea Kolin kansallispuiston toimintaa. Yhdistys pyrkii järjestämään Kolin kansallispuiston tueksi vapaaehtoista talkootoimintaa. Myös eri koulujen ja opppilaitosten harjoitustöitä tultaneen suuntaamaan Kolille.

Yhdistys pyrkii myös itse toteuttamaan opastustoimintaa Kolin kansallispuiston Millenium-hankkeessa eli tulevan vuoden vaihteessa valmistuvassa uudessa Ukon Luontokeskuksessa. Ukko-Kolin Ystävät -nimen itselleen valinnut yhdistys aikoo toimia tiiviissä yhteistyössä kansallispuistoa hoitavan Metsäntutkimuslaitoksen ja Kolin kyläyhteisön kanssa.

Ukko-Kolin Ystävät on uudentyyppinen järjestö Suomessa. Eräillä Euroopan ja USA:n kansallispuistoilla on kansalaistoimintaa edistävä tukiyhdistys. Suomessa tämä idea on uusi ja kiinnostava. Kansallispuistot ovat koko kansan nähtävyyksiä ja niihin kohdistuu suuria toiveita ja paineita. Kansallispuiston tukiyhdistyksen toiminnan odotetaan kiinnostavan laajoja kansalaispiirejä. Aikanaan Kolin kansallispuiston perustamista vaativan kansalaisvetoomuksen allekirjoitti yli 80 000 suomalaista. Vuosittain Kolilla vierailee yli 100 000 luonto- ja kulttuurimatkailijaa. Vierailijoiden määrän odotetaan nousevan, kun Kolin palvelut paranevat.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Raimo Hulmi, Ukko-Kolin Ystävät, puh. 040-755 6050
Lasse Lovén, Metsäntutkimuslaitos, Kolin kansallispuisto puh. 049-104 346


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/