[METLA Tiedote]
07.09.1999

Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Etelä-Savossa

Metsäntutkimuslaitos aloittaa Etelä-Savon alueen metsien inventoinnin alkusyksyllä. Työt jatkuvat ensi keväänä ja saadaan päätökseen alkukesällä. Syyskuun alkupuolelta lähtien maastossa liikkuu yksitoista kolmihenkistä valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mittausryhmää. Ryhmät mittaavat alueen puuston määrää, kasvua, metsien metsänhoidollista tilaa, puuston kuntoa ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Etelä-Savon alueelle sijoitetaan kaikkiaan noin 5200 koealaa, joista metsätalousmaalla on noin 4500 koealaa. Viidesosa merkitään huomaamattomasti maastoon uudelleen mitattaviksi pysyviksi koealoiksi. Toimittajat voivat myös ottaa yhteyttä maastossa liikkuviin inventoinnin ryhmänjohtajiin ja sopia heidän kanssaan maastokäynneistä kesän aikana. Ryhmänjohtajien yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa.

Mihin metsävaratietoja tarvitaan?

VMI:n tuottamia tietoja käytetään perustana erilaisissa kansallisissa ja alueellisissa metsiin ja metsätalouteen liittyvissä suunnittelutehtävissä. Esimerkkeinä kansallisella tasolla ovat Metsä 2000 –ohjelma sekä Kansallinen metsäohjelma 2010, ja alueellisella tasolla alueelliset tavoiteohjelmat. Metsäteollisuus käyttää inventointituloksia investointipäätösten tukena sekä pienaluetietoja puutavaran hankinnan suunnittelussa. VMI -tiedot palvelevat myös metsätalouden kestävyyden arviointia ja tulevaa metsäsertifiointia.

VMI9:n tulokset

Nyt tehtävä inventointi tuottaa tietoja pinta-aloista, puuvarannosta, puuston kasvusta, metsien uudistamisen tilasta, metsien metsänhoidollisesta tilasta yleensä, metsänhoitotarpeista, metsätuhoista sekä hakattavissa olevista pinta-aloista. Uutena asiana VMI9:ssä selvitetään metsien biologista monimuotoisuutta kuvaavia tunnuksia, esimerkiksi lahopuun määrä ja avainbiotooppien esiintyminen. Tulokset Etelä-Savon mittauksista valmistuvat vuoden 2001 alussa.

Uusimmat tiedot vuosilta 1988 ja 1994

Valtakunnan metsien 8. inventointi (VMI8) tehtiin Etelä-Savossa vuonna 1988. Sen jälkeen alueeseen on liitetty Itä-Savon metsäkeskus kolmea kuntaa lukuun ottamatta ja toisaalta Joutsan kunta siirretty Keski-Suomen metsäkeskukseen. Alueen pinta-ala lisääntyi samalla huomattavasti: maa-ala on nyt 1,443 milj. ha. Siitä metsätalousmaata on VMI8:n mukaan 1,255 milj. ha ja metsämaata 1,202 milj. ha, kitumaata 28 000 ha, joutomaata 15 000 ha ja muuta metsätalousmaata (esim. metsäautoteitä) 10 000 ha. Puuston määräksi arvioitiin 160 milj. m3 ja vuotuiseksi kasvuksi 7,23 milj. m3. Vuonna 1994 tehdyssä ns. ajantasaistusinventoinnissa mitattiin uudestaan 38 % VMI8:n koealoista. Puuston tilavuus oli tuolloin noussut 169 milj. m3:iin ja kasvu lievästi laskenut vuoden 1988 mitatusta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: Valtakunnan metsien inventointi, Metsäntutkimuslaitos:
Professori Erkki Tomppo puh. (09) 8570 5340, 040-502 8555
Vastuututkija Kari T. Korhonen puh. (09) 8570 5280, 040-733 8383
Tutkija Arto Ahola puh. (09) 8570 5552, 049-100 068
Tutkija Tarja Tuomainen puh. (09) 8570 5523, 0400-232 208

VMI-ryhmänjohtajat ovat parhaiten tavoitettavissa iltaisin:
Kumpuniemi, Juhani 049-100 061 Korsström, Anssi 049-100 057
Virtanen, Pertti 049-100 062 Saastamoinen, Tuomo 049-100 058
Salo, Rauno 049-100 063 Tuomainen, Jarmo 049-100 059
Peräsaari, Jouni 049-100 064 Korhonen, Mikko 049-100 060
Kulju, Jouni 049-100 066 Mäkinen, Nina 049-100 067
Leppälä, Juha 049-100 069


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/