[METLA Tiedote]
11.3.1999

PUUT KUKKIVAT HEIKOSTI ENSI KESÄNÄ

Metsäntutkimuslaitoksen ennusteen mukaan kaikki kolme pääpuulajiamme - mänty, kuusi ja koivu - kukkivat tänä vuonna heikosti koko maassa. Suurimpana syynä kukkasilmujen vähäisyyteen ovat viime kesän sateiset ja kylmät säät. Koivut ja männyt eivät ole todennäköisesti kertaakaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kukkineet yhtä huonosti kuin nyt ennustetaan. Koivun niukka hedekukinta vähentänee siitepölyallergikkojen keväistä oireilua.

Männyllä runsaat siemensadot 1999 ja 2000 - vuoden 2001 sato jää heikoksi

Männyn siemensatoennusteita voidaan parhaimmillaan laatia kolmelle seuraavalle vuodelle. Keväällä 1999 variseva männyn siemensato on erinomainen Etelä- ja Keski-Suomessa, mikä luo hyvät edellytykset taimien syntymiselle. Myös Kainuussa ja Lapissa siemensato on melko runsas, mutta viime kesän kylmien säiden takia siemenen laatu on kehnoa eikä se riitä kunnolliseen taimettumistulokseen.

 

Keväällä 2000 männyn siemensato muodostunee keskimääräistä runsaammaksi. Hämeessä pikkukäpyjä on esiintynyt paikoitellen jopa enemmän kuin tänä keväänä siemenensä varistavia kaksivuotisia käpyjä. Kainuun ja Etelä-Lapin näytteissä pikkukäpyjä on tavattu keskinkertaisesti. Jos metsänomistaja haluaa käyttää kevään 2000 siemensadon hyväkseen luontaisessa uudistamisessa, hakkuu siemenpuuasentoon ja siihen liittyvä maanmuokkaus on tehtävä viimeistään syksyllä 1999. Ensi kesän vaatimaton kukinta aiheuttaa sen, että keväällä 2001 männyn siemeniä varisee hyvin vähän uudistusaloille. Kesällä 2001 edellytykset männyn luontaisen uudistamisen onnistumiseen ovat paljon heikommat kuin muutamana edellisenä vuotena.

 

Kävyt ja lumitaakka murtavat kuusen latvoja

Kuusen käpysato on tällä hetkellä erittäin runsas Etelä- ja Keski-Suomessa. Jo loppukesällä tehtiin havaintoja kuusen latvojen katkeamisesta painavan käpytaakan murtamina. Talven runsaat lumisateet ovat pahentaneet tilannetta, ja tykkylumen vaivaamilla alueilla on tapahtunut lisää latvustuhoja. Myös ruostesienet ja tuhohyönteiset ovat turmelleet laajamittaisesti kuusen siemensatoa, jonka variseminen keväthangille on parhaillaan alkamassa. Tänä keväänä kuusi kukkii heikosti. Siten keväällä 2000 on odotettavissa hyvin niukka tai olematon kuusen siemensato koko maahan.
Koivulle tulossa harvinainen katovuosi

Viime keväänä koivut kukkivat lähes ennätyksellisesti, minkä ansiosta tänä kesänä koivun taimia syntynee runsaasti varsinkin muokatuille uudistusaloille. Metlan ennusteen mukaan huippuvuotta seuraa nyt poikkeuksellisen vaatimaton raudus- ja hieskoivun kukinta toukokuussa.

Lisätietoja: tutkija Tatu Hokkanen: Metla/Vantaan tutkimuskeskus, p.(09) 857 05 445, faksi (09) 857 05 361, sähköposti: Tatu.Hokkanen@metla.fi, Tämä tiedote ja ennustekartat löytyvät internetistä: http://www.metla.fi/tiedotus/tiedotteet.html.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotus/tiedotteet.html