[METLA Tiedote]
18.2.1999

Tuhansille metsänomistajille kysely ensi viikolla

Metlan kolmas valtakunnallinen tutkimus Suomen metsänomistajista käynnistyy

Ensi viikolla muutamalle tuhannelle metsänomistajalle eri puolilla Suomea lähetetään Metlan kysely, joka koskee yksityismetsänomistuksen rakennetta, metsänomistajien metsätaloudellista toimintaa ja metsänomistuksen tavoitteita. Aiemmin metsänomistajia on tutkittu näin kattavasti vuosina 1975 ja 1990.

Yksityismetsätalouden toimintaympäristö muuttui 1990-luvulla
Moni asia on muuttunut yksityismetsätaloudessa vuoden 1990 metsänomistajatutkimuksen jälkeen. Metsänhoidon suositukset on uusittu, uudet metsälait ovat tulleet voimaan ja julkista tukea metsänomistajille sekä yksityismetsätalouden neuvontaorganisaatioille on supistettu. Metsäverotuksessa käynnistyi vuonna 1993 siirtymävaihe, joka päättyy vuoden 2005 lopussa. Lisäksi valtakunnallisista kantohintasuositussopimuksista on luovuttu ja metsämaan hankintaa rajoittanut laki on kumottu.

Tutkimuksessa selvitetään, ovatko nämä toimintaympäristön muutokset heijastuneet metsänomistuksen rakenteeseen, metsänomistajien tavoitteisiin sekä puunmyynti- ja metsänhoitokäyttäytymiseen. Lisäksi selvitetään, millä tavoin metsätalouden neuvonta- ja palveluorganisaatiot ovat tavoittaneet rakenteeltaan ja tavoitteiltaan erilaistuneen metsänomistajakunnan. Kyselyssä tiedustellaan myös metsien uudistamismenetelmien valintaa ja valtion rahoitustukien käyttöä metsien hoitoon.

Tutkimus palvee metsänomistajia ja maakunnallisia metsäohjelmia
Tutkimuksen tulokset palvelevat metsäneuvonnan- ja palveluiden suunnittelua ja kohdentamista, jotta ne vastaisivat paremmin muuttuvan metsänomistajakunnan tavoitteita. Tuloksia voidaan hyödyntää myös metsäpolitiikan suunnittelussa, esimerkiksi maakunnallisten metsätalouden tavoiteohjelmien laadinnassa.

Kaikkien Suomen 300 000 yksityismetsälöiden omistajien tutkiminen olisi käytännössä mahdotonta. Siksi tutkimus perustuu otantaan. Tutkijat toivovat, että kaikki tutkimuksessa mukana olevat metsänomistajat vastaavat huolellisesti kyselyyn.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja antavat tutkimuksen tekijät: Pekka Ripatti, p. (09) 8570 5347, Harri Hänninen, (09) 8570 5728 ja Heimo Karppinen, p. (09) 191 7724


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/