[METLA Tiedote]
07.10.1999

Luontomatkailun tutkijat kokoontuvat Pyhätunturilla

Luontomatkailu on kansainvälisesti eräs nopeimmin kasvava matkailuelinkeinon sektori. Suomessakin luontomatkailu tuottaa lähes miljardin markan tulot vuosittain. Tämä on herättänyt myös tutkijoiden kiinnostuksen aiheeseen. Pyhätunturin kansallispuiston luontokeskuksessa kokoontuvat 7.–8.10. luonnon matkailu- ja virkistyskäytön tutkijat Metsäntutkimuslaitoksen ja Lapin yliopiston järjestämässä alan viidennessä tutkijaseminaarissa. Tapaaminen toimii samalla Lapin yliopiston ja Metlan yhteistyön (LYMET-NET) aloittavana matkailututkimuksen tohtorinkoulutustapahtumana, jonka vastuuhenkilönä toimii matkailun professori Antti Haahti Lapin yliopistosta.

Seminaarissa tarkastellaan mm. luonnonympäristön tuotteistamista matkailussa, luontomatkailun kehittämiskysymyksiä, luontomatkailun eri muotoja ja matkailun ympäristövaikutuksia. Lisäksi paneudutaan ajankohtaiseen kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden käyttö- ja sisäänpääsymaksukysymykseen. Mahdollisten kansallispuistomaksujen on todettu olevan ristiriidassa jokamiehenoikeuden ja kansalaisten tasavertaisuuden kanssa. Tutkija Arto Naskali Metlasta korostaakin, että Suomessa kansallispuistojen käytön rajoittamisessa ja ohjaamisessa maksuin olisi erityisesti otettava huomioon oikeudenmukaisuusperiaatteet ja kansalaisten tasa-arvoisuus valtion maiden ja kansallispuistojen omistajina. Maksujen perimiseen liittyy myös runsaasti käytännön vaikeuksia. Seminaarissa kansainvälisen näkökulman käyttö- ja sisäänpääsymaksuihin antaa Dr. Alan Watson Aldo Leopold Instituutista Yhdysvalloista. Siellä lakisääteisten erämaa-alueiden käyttö on vielä ollut maksukäytännön ulkopuolella. Sen sijaan moniin suosittuihin kansallispuistoihin Yhdysvalloissa on jo pitkään ollut sisäänpääsymaksu ja maksukäytäntöä on suunniteltu ulotettavaksi myös erämaihin.

Pyhätunturin kansallispuisto ja matkailualue tarjoavat oivat puitteet paitsi luontomatkailun seminaarin järjestämiselle myös sen laajemmalle tutkimukselle. Pyhätunturilla tutkimuksen erityisen mielenkiinnon kohteena on juuri luontomatkailu. Pyhätunturin kansallispuistoa hallinnoivassa Metsäntutkimuslaitoksessa on suunniteltu aloitettavan laaja luonnon ja paikallisen kulttuurin kestävän matkailunkäytön tutkimushanke vuoden 2000 alusta. Metlan tavoitteena on yhdessä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa luoda Pyhätunturin kansallispuistosta ja matkailualueesta yksi maamme tutkituimmista kohteista luontomatkailun osalta. Luontomatkailun tutkimus pyrkii osaltaan tuottamaan tietoa luontoon suuntautuvalle kasvavalle matkailuelinkeinolle ja työvälineitä matkailukäytön ongelmien ennakointiin ja ennallistamiseen sekä kestävän matkailusuunnittelun tarpeisiin. Kansallispuistot ja niiden lähivaikutusalueet tarjoavatkin hyvän perustan luonnon vetovoimaan ja elämyksellisyyteen perustuvan matkailun kehittämisen tutkimukselle.

Lisätietoja: Professori Antti Haahti, Lapin yliopisto, 016-341 2887 (341 341 Lapin yliopisto, keskus)
Kansallispuiston johtaja, Metsäntutkimuslaitos, Jarkko Saarinen, 016 33 64 347, 050 353 3333
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema, 016-336 411, fax 016-3364 640


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/