[METLA Tiedote]
Pressmeddelande 9.7.1999

SÄREGNA FORMER AV SKOGSTRÄD FRÅN GULDGRAN TILL KVASTBJÖRK

Skogsforskningsinstitutets publikation om sällsynta, genetiskt avvikande former av våra vanligaste skogsträd har nu utkommit i svensk översättning.

Guldgran, sorggran, ormgran, bordgran, bystgran, pelartall, kvasttall, knölltall, rödbladig björk, kvastbjörk, masurbjörk, flikbladig gråal, ekbladig al, småbladig asp och 50 andra avvikande former av våra vanligaste skogsträd presenteras i Skogsforskningsinstitutets nya publikation som forskarna Ole Oskarsson och Teijo Nikkanen har sammanställt.

Skogsträdens avvikande former har uppkommit genom förändring i trädens arvsmassa, genom mutation. Särformerna har knappast någon större inverkan på skogens allmänna utseende, men de utökar i varje fall skogarnas genetiska mångformighet. Många säregna former är dessutom stora sällsyntheter som bör bevaras lika väl som övriga hotade växter i naturen.

Trädens säregna former kan naturligtvis också vara till glädje och nytta. Träd av ovanlig form har ofta varit efterfrågade som prydnader till parker och trädgårdar. Men i naturen påträffade spontana mutanter skall man lämna i fred. Försök att flytta ens ett litet träd från skogen till hemknuten misslyckas ofta och den sällsynta växten går förlorad. Med sakkunnig vegetativ förökning kan man ta till vara ovanliga träd. Många sällsynta trädformer finns därför numera ganska allmänt i handeln som prydnadsträd.

Den nu utgivna publikationen presenterar granens, tallens, björkarnas, alarnas, aspens och rönnens såväl någorlunda väl kända som mindre uppmärksammade former. Varje särform presenteras var för sig med en kort text och en färgbild. Arbetet omfattar 54 sidor med 84 färgbilder.

Oskarsson, O. & Nikkanen, T. 1999. Säregna former av skogsträd från guldgran till kvastbjörk. Skogsforskningsinstitutets meddelanden 740.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Publikationen säljs av: Kaija Westin, Skogsforskningsinstitutet, Helsingfors forskningscentral, tel. (09) 8570 5717, fax (09) 8570 5717


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/