[METLA Tiedote]
3.12.1999

Metsänjalostussäätiön toiminta yhdistetään Metsäntutkimuslaitokseen

Metsänjalostussäätiön koko toiminta liitetään Metsäntutkimuslaitokseen (Metla) vuoden 2000 alusta lukien. Uuteen Metlaa koskevaan lakiin ja asetukseen on lisätty Metlan tehtäväksi metsänjalostustoiminnasta huolehtiminen. Metlan ja säätiön välisiä yhdistymisneuvotteluja on käyty maa- ja metsätalousministeriön (MMM) johdolla.

Metsänjalostussäätiön koko henkilökunta, 49 henkeä, siirtyy Metlaan perustettaviin uusiin virkoihin tai toimiin. Ketään ei siis järjestelyn yhteydessä irtisanota.

Jalostustoiminnan jatkamisessa välittömästi tarvittava Metsänjalostussäätiön omaisuus siirretään Metlalle. Muu omaisuus jää säätiölle. Näiden varojen turvin säätiö pyrkii jatkamaan toimintaansa aatteellisena organisaationa.

Miksi juuri Metla?

Ministeriö on perustellut jalostuksen keskittämistä juuri Metlaan mm. seuraavilla syillä:
- Metlaa kohtaan tunnetaan luottamusta puolueettomana valtion laitoksena
- Metlassa on jo entuudestaan käytännön metsänjalostuskokemusta
- Metlassa käytännön jalostuksella on kiinteä yhteys tutkimustoimintaan
- Jalostus sopii Metlan uusiin kehittämissuunnitelmiin
- Yhdistymisestä odotetaan vuosien mittaan kustannussäästöjä

Metla on ollut metsänjalostuksessa mukana jo pitkään

Metlalla on ollut tähänkin asti merkittävä rooli Suomen metsänjalostuksessa. Metla mm. harjoittaa alan tutkimusta sekä ylläpitää metsägeneettistä rekisteriä. Lisäksi Metla on vastannut osasta käytännön metsänjalostukseen kuuluvista tehtävistä. Metsänjalostuksen tutkijoita työskentelee Metlan Vantaan tutkimuskeskuksessa ja Punkaharjun tutkimusasemalla. Metlan saama rahoitus käytännön metsänjalostukseen on ollut noin 3 miljoonaa markkaa. Koko Metlan budjetti on 218 miljoonaa markkaa ja henkilökunnan määrä noin 800 henkeä. Toimipaikkojen verkosto kattaa koko maan.

Metsänjalostussäätiöllä toimintaa kolmella paikkakunnalla

Metsänjalostussäätiö (perustettu 1947) harjoittaa käytännön metsänjalostustoimintaa ja metsäpuiden siementuotantoa. Säätiön vuoden 1999 budjetti on noin 15 miljoonaa markkaa, josta valtionavun osuus on 9 miljoonaa. Säätiöllä on vakituista henkilökuntaa 49 henkeä, joista suurin osa, 32 henkeä työskentelee Haapastensyrjän jalostuskeskuksessa Lopen Läyliäisissä. Säätiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja kolmas toimipaikka, Pieksämäen koeasema Naarajärvellä Pieksämäen mlk:ssa.

Säätiön pääkonttorissa työskentelevistä suurin osa siirtyy Metlan Vantaan tutkimuskeskukseen. Haapastensyrjästä tulee Vantaan tutkimuskeskuksen alainen jalostus-asema, ja toiminta jatkuu ilman suuria muutoksia. Pieksämäen koeaseman henkilö-kunta muuttaa vuoden 2000 puolivälissä Metlan Suonenjoen tutkimusasemalle.

Uudelleenjärjestelyä mietitty vuosikymmenen alusta asti

Jo vuonna 1991 MMM teki selvityksen metsänjalostuksen organisoimiseksi uudelleen. Ministeriössä pidettiin näet epätyydyttävänä pitkään vallinnutta tilannetta, jossa yhteiskunnallisesti tärkeän metsänjalostustoiminnan päätoimijana oli yksityinen organisaatio Metsänjalostussäätiö.

Vuonna 1992 ministeriössä tehtiin esitys erillisen metsänjalostuslaitoksen perustamisesta, mutta esitys ei johtanut toimenpiteisiin. Vuonna 1997 oli vahvasti esillä ehdotus jalostuksen keskittämisestä Metsähallitukseen, mutta tämäkään vaihtoehto ei toteutunut. Ratkaisu viimein syntyi, kun ministeriö päätti 11.2.1999, että valmistelut aloitetaan metsänjalostuksen keskittämiseksi Metlaan vuoden 2000 alusta lukien.

Jalostuksella parempia puita metsänviljelyyn

Metsänjalostuksen tavoitteena on kehittää metsänviljelyyn puita, jotka perinnöllisiltä ominaisuuksiltaan sopivat luonnonpuita paremmin ihmisen tarpeisiin. Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat kasvunopeus, laatu (esimerkiksi oksien paksuus ja oksakulma) ja viljelyvarmuus. Keskeisimpiä työvaiheita jalostuksessa ovat valinta, risteyttäminen sekä jalostusaineistojen testaus koeviljelyksissä. Koivulla on tähän mennessä päästy yli 20 prosentin kasvunlisäyksiin jalostuksen avulla. Havupuilla kasvunlisäykset ovat 5-10 prosentin luokkaa. Myös monien laatuominaisuuksien parannukset ovat merkittäviä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jouni Mikola 		Hallintojohtaja Tero Oksa
Metsänjalostussäätiö				Metsäntutkimuslaitos
p. (09) 3505 1414, 040 5839 144 		p. (09) 8570 5230
sähköp. 		             sähköp. tero.oksa@metla.fi 

Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/