[METLA Tiedote]
22.7.1999

Kolin telemastot sopeutetaan kansallismaisemaan


Joensuun tutkimusasema
Kolin kansallispuisto

Radiolinjan uusi telemasto rakennetaan Kolin Rintasenvaaralle siten, ettei masto häiritse kansallismaisemaa. Soneran telemaston vuokra-aikaa jatketaan kolmella vuodella. Sonera purkaa mastosta aluksi linkkipeilit ja latva-antennit. Tämä vähentää maston näkyvyyttä Kolin kansallismaisemassa.

Kolin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan Soneran telemasto on tarkoitus purkaa Ukko-Kolilta. Purkamisen aikataulusta on esitetty erilaisia näkemyksiä ja korvaavien vaihtoehtojen maisemavaikutuksia on pidetty ongelmina. Kolin strategiaryhmän mukaan Ukko-Kolin masto tulisi kokonaisuudessaan purkaa vuoden 2002 loppuun mennessä. Ratkaisulla ei pyritä heikentämään Kolin matkailijoiden telepalveluja vaan suojaamaan Kolin arvokasta maisemaa. Ukko-Kolin mastosta aluksi poistettavat puhelinlinkkipeilit korvataan valokaapelilla. Tämä mahdollistaa Kolin luontokeskukselle ja Kolin koululle tehokkaat tietoliikenneyhteydet jatkossakin.

Kolin matkailijoita palvelevan GSM-verkon kuuluvuus paranee Kolilla ja myös Pielisen itärannalla Vuonislahdessa. Tämä toteutuu, kun Radiolinja rakentaa Loma-Kolin alueelle Rintasenvaaran laskettelurinteiden läheisyyteen uuden GSM-maston. Radiolinja on suunnitellut maston maisemaan sopeuttamisen yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen Kolin kansallispuiston ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin edustajien kanssa. Masto tulee nousemaan enintään 6 m Rintasenvaaran puuston yläpuolelle ja se rakennetaan ilman haruksia. Masto on yläpäästään 40 cm leveä. Mastoon ei tule lentoturvavaloja ja se maalataan maisemaan sopeutuvalla mattavärillä.

GSM-kuuluvuusalueen laajentamista ovat ehdottaneet Pielisen matkailuyrittäjät. Uusi masto parantaa GSM-liittymien kuuluvuutta etenkin Kolin Niinilahdessa ja Pielisen lomakylissä. Uusi masto tuo uutta GSM-peittoaluetta ja lisää verkon kapasiteettia niin, että kasvavat GSM-käyttäjämäärät ovat entistä paremmin matkapuhelimellaan tavoitettavissa myös suurten matkailutapahtumien yhteydessä. Myös Sonera on kiinnostunut käyttämään uuden maston antennipaikkoja.

Maston rakentaminen alkaa syksyllä kun tarvittavat lupa-asiat on käsitelty.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Metsäntutkimuslaitoksessa Kolin kansallispuiston johtaja Lasse Lovén 049-104346
Radiolinjassa Projektipäällikkö Jukka Kapela 050-5066757 sekä
Sonerassa aluepäällikkö Tapani Pietikäinen 0400-670262.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/