[METLA Tiedote]
19.8.1999

Metsäpuiden kasvukausi tänä vuonna hieman tavallista lyhyempi

Metsäpuiden kasvukausi jäi tänä kesänä hieman keskimääräistä lyhyemmäksi. Etelä-Suomessa paksuuskasvu käynnistyi noin viikkoa ennen toukokuun loppua, mikä vastaa aiempien havaintojen keskiarvoa. Myös Lapissa kasvu käynnistyi normaaliin aikaan. Kasvukausi päättyi maan eri osissa hieman keskimääräistä aiemmin, muutamaa päivää ennen heinä-elokuun vaihdetta.

Puiden kasvukausi on Suomessa hyvin lyhyt. Tyypillisesti havupuiden paksuuskasvu alkaa Etelä-Suomessa noin viikkoa ennen toukokuun loppua. Rovaniemen korkeudella kasvu käynnistyy normaalisti pari viikkoa etelää myöhemmin ja pohjoisimmassa Lapissa vasta kesäkuun loppupuolella. Paksuuskasvu päättyy yleensä suunnilleen samaan aikaan maan eri osissa, tyypillisesti elokuun alussa. Kasvukauden pituus vaihtelee siis Lapin noin puolestatoista kuukaudesta Etelä-Suomen reiluun kahteen kuukauteen. Suotuisammissa ilmasto-oloissa, esimerkiksi Keski-Euroopassa, puiden kasvukausi on huomattavasti pitempi.

Suomen oloissa tärkein puiden kasvua säätelevä säätekijä on lämpötila. Sen merkitys on ratkaiseva erityisesti Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa myös kuivuus saattaa vaikuttaa puiden kasvuun merkittävästi. Sen sijaan Keski-Euroopan ilmasto-oloissa sademäärä on selkeästi lämpötilaa merkittävämpi tekijä, ja kuivina kesinä kasvu on poikkeuksetta heikkoa.

Metsäpuiden kasvurytmiä seurataan Metlan 15 havaintometsikköä käsittävän mittausverkoston avulla. Metsiköt sijaitsevat eri puolilla Suomea etelärannikolta Pallastunturin alueelle. Jokaisessa metsikössä seurataan puiden läpimittojen muutoksia automaattisin mittalaittein ympäri vuoden. Yksittäisten havupuiden paksuuskasvua seurataan puun rungon ympärille kiinnitettävillä kasvupannoilla, jotka tallentavat havaintoja tunnin välein. Vuotuisen kasvun lisäksi kasvupannoilla voidaan tehdä havaintoja puiden rungon vuorokautisista muutoksista.

Kasvukauden jälkeenkin puiden paksuus vaihtelee säistä riippuen. Sateisilla jaksoilla rungon vesipitoisuus lisääntyy, mikä näkyy ympärysmitan tilapäisenä lisäyksenä. Puiden ympärysmitoilla on myös vuorokautinen, suhteellisen säännönmukainen vaihtelurytmi. Päivällä vettä haihtuu enemmän kuin juuristo kykenee maasta imemään ja rungon ympärysmitta kutistuu hieman. Yöllä haihdunta on vähäisempää ja rungon sisältämä vesimäärä lisääntyy. Sateisina jaksoina tällaista vuorokautista vaihtelua ei juurikaan esiinny.

Metla tiedottaa metsäpuiden kasvukaudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kahdesti vuodessa, kevätkesällä ja kasvukauden jälkeen elo-syyskuun vaihteessa.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: MMT Pekka Nöjd p. (09) 8570 5325, e-mail: pekka.nojd@metla.fi.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/