[METLA Tiedote]
15.11.1999

KANSAINVÄLINEN TUNNUSTUS SUOMEN METSÄNTUTKIMUKSELLE

MMT Jyrki Kangas Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen tutkimusasemalta on saanut merkittävän tunnustuksen kansainvälisistä saavutuksistaan metsäntutkijana. Metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälinen liitto IUFRO myönsi palkinnon Kankaalle hänen tekemästään pioneerityöstä monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittämisessä Suomessa. Kankaan saavutukset on noteerattu laajasti myös kansainvälisesti.

Kankaan panos monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa etsii vertaistaan
Palkintolautakunnan mukaan Jyrki Kankaan tutkimukset ovat olleet tiennäyttäjiä monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittämisessä Suomessa. Kankaan tutkimukset ovat olleet perustana myös monille muille alan tutkimus- ja kehittämishankkeille. Hän täyttää loistavasti IUFRO-palkinnon saamiseen tarvittavat kriteerit ansioituneena ja metsäalan käytäntöä palvelevana tutkijana, tuotteliaana julkaisijana sekä taitavana johtajana. Kangas on kysytty asiantuntija niin tieteellisissä kuin käytännön kehittämistoiminnankin asiantuntijatehtävissä.

Tieteellistä tutkimusta tehdessään Kangas ei ole unohtanut tutkimustulosten käytäntöön soveltamisen merkitystä. Uusia menetelmiä on tutkimusten edetessä testattu käytännön metsä- ja ympäristötaloudessa ja sieltä saatuja tuloksia on edelleen hyödynnetty tutkimusten suuntaamisessa. Suomessa Kankaan tutkimustuloksia on käytetty muun muassa valtion metsien osallistavassa metsäsuunnittelussa. Lisäksi yksityismetsätaloudessa nykyisin käytettävät monitavoitteisen, vuorovaikutteisen ja metsänomistajalähtöisen suunnittelun menetelmät ovat saaneet vaikutteita Kankaan tutkimuksista.

Monet Kankaan tutkimuksista ovat olleet varsin monitieteisiä. Hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa tilastotieteilijöiden ja ekologien kanssa. Kankaan tutkimuksista kansainvälisesti tunnettuja ovat riskin ja epävarmuuden hallinta suunnittelulaskelmissa, ekologisen informaation liittäminen metsäsuunnitteluun, alue-ekologisten tarkastelujen huomioonottaminen metsätalouden suunnittelussa sekä optimointimenetelmien ja osallistavan suunnittelun soveltaminen metsätaloudessa.

Metla on kotipesä
Jyrki Kangas on väitellyt maa- ja metsätaloustieteiden tohtoriksi vuonna 1992 Joensuun yliopistossa metsätalouden suunnittelusta. Hänellä on dosentuuri Joensuun yliopistossa. Tällä hetkellä 37-vuotias Kangas on virkavapaalla varsinaisesta työstään Metlan Kannuksen tutkimusaseman johtajana ja toimii Metlan kohta viisi vuotta kestäneen Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimusohjelman koordinaattorina tämän vuoden loppuun. Metlan tutkimusohjelman lisäksi Kangas vetää muun muassa Metlan ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistä alue-ekologisen metsäsuunnittelun tutkimusta.".

Kangas on tuottelias metsäntutkija, jonka laajasta julkaisutuotannosta noin sata on tieteellisiä julkaisuja. Referoituja julkaisuja on hyväksytty 40, joista kansainvälisissä sarjoissa 30.

Palkinto jaetaan Malesiassa
Palkinto luovutetaan Jyrki Kankaalle ja kymmenelle muulle tiedemiehelle ensi vuonna IUFROn Maailman Kongressissa Malesiassa. Palkintoja on jaettu vuodesta 1971 lähtien, viimeksi suomalainen tohtori Pauline Stenberg sai palkinnon IUFROn Tampereeella pidetyssä maailmankongressissa vuonna 1995.

Lisätietoja: MMT Jyrki Kangas Metla/Kannuksen tutkimusasema, puh. (06) 874 3211


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/