[METLA Tiedote]
08.10.1999 Joensuun tutkimusasema

Sahan- ja vanerihakkeen mittauksen muuntokertoimet päivitetty

Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimusasemalla on valmistunut laaja, koko maan kattava tutkimus sahan- ja vanerihakkeen kuiva-tuoretiheydestä ja muuntokertoimista, joilla painomittauksessa saatava kuivamassa muunnetaan kuorettomaksi ja tarvittaessa kuorelliseksi tilavuudeksi.

Tiheys osoittautui kaikissa tapauksissa suuremmaksi ja muuntokerroin vastaavasti pienemmäksi kuin 1980-luvulla saaduissa tutkimustuloksissa, joihin nykyinen käytäntö perustuu. Ero aiempiin tutkimuksiin oli Etelä-Suomen mänty- ja kuusisahanhakkeella 7-10 % sekä koivuvanerihakkeella ja Pohjois-Suomen mäntysahanhakkeella 1-3 %. Täten kuorellinen kiintotilavuusyksikkö teollisuushaketta sisältää enemmän jalostuskelpoista kuiva-ainetta kuin on tähän asti oletettu. Vastaavasti samaan kuivamassayksikköön tarvitaan aiempaa vähemmän haketta.

Tulosten pohjalta suositellaan sahan- ja vanerihakkeelle käytettäväksi seuraavia kuiva-tuoretiheyslukuja ja muuntokertoimia:

Hakelaji

Alue

Kuiva-tuoretiheys, kg/m3

Muuntokerroin, m3/kuiva-ainetonni (kuoreton tilavuus)

Kuitupuun kuori-prosentti

Muuntokerroin, m3/kuiva-ainetonni (kuorellinen tilavuus)

Mäntysahanhake

Etelä-Suomi

435

2,30

12

2,61

 

Pohjois-Suomi

407

2,46

12

2,79

Kuusisahanhake

Etelä-Suomi

404

2,48

12

2,81

Koivuvanerihake

Etelä-Suomi

496

2,02

13

2,32

Männyn ja kuusen parrunveistohakkeelle käytetään vastaavan sahanhakkeen ja kuusivanerihakkeelle kuusisahanhakkeen muuntokertoimia.

Kuiva-tuoretiheys on keskeinen luku sellu- ja paperiteollisuuden käyttämän kuituraaka-aineen arvonmäärityksessä sekä eri raaka-ainelajien hinta-, kustannus- ja tuottovertailuissa. Muuntokertoimia tarvitaan puutavarakirjanpitoa sekä siirtohintojen ja joskus myös kuljetus- ja tehdaskäsittelymaksujen määritystä varten. Kun tehdään arvovertailuja hakkeen ja kuitupuun välillä ja muunnetaan hakkeen massa kuorelliseksi tilavuudeksi, kuoren osuus otetaan huomioon vastaavan kuitupuun keskiarvona, joka on määritelty eri puulajeille erikseen Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa.

Lisätietoja: Erkki Verkasalo, Metla, Joensuun tutkimusasema, puh (013) 251 4000, faksi (013) 2514111, e-mail: erkki.verkasalo@metla.fi

Julkaisu: Lindblad, J. & Verkasalo, E. 1999. Teollisuushakkeen kuiva-tuoretiheys ja painomittauksen muuntokertoimet. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 747. 48 s. + liitteet 9 s. ISBN 951-40-1698-X. ISSN 0358-4283.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/