[METLA Tiedote]
2.2.99

Metla vahvistaa toimintaansa Itä-Lapissa

Metsäntutkimuslaitos vahvistaa toimintaansa Itä-Lapin alueella perustamalla sinne viisi uutta virkaa tämän vuoden alussa. Yksi viroista sijoitetaan Pyhätunturin kansallispuistoon ja neljä Metlan Sallan toimipisteisiin. Sallan toimipisteet ja Pyhätunturin kansallispuisto muodostavat yhdessä merkittävän tutkimusta palvelevan yksikön Itä-Lappiin.

Sallan toimipisteissä työskentelee tällä hetkellä kaksi vakituista ja vuosittain noin 35 työllisyysvaroin palkattua henkilöä. Metsäntutkimuslaitos ja Sallan työvoimatoimisto ovat onnistuneet erinomaisesti yhdistämään alueen työllisyyden hoidon ja korkealaatuisen tutkimuksen tarpeet. Uusien virkojen myötä Sallan toimipisteet ovat entistä vakaammalla pohjalla ja niiden merkitys alueellisessa ja valtakunnallisessa metsän- ja ympäristöntutkimuksessa kasvaa.

Tutkimustoiminta Itä-Lapissa voimistui noin 10 vuotta sitten, jolloin ryhdyttiin selvittämään Sallan metsätuhoja ja Kuolan päästöjen vaikutuksia Itä-Lapin metsiin. Näiden tutkimusten valmistuttua Sallan toimipaikassa on tehty mm. metsien terveyteen ja monimuotoisuuteen liittyvää aineiston keruuta ja käsittelyä. Lisäksi siellä tehdään tutkimusaineistojen laskentaa, esikäsittelyä, koealamittauksia ja lustomittauksia. Sallan toimipisteiden tutkimustoiminta on monipuolista ja varustetaso hyvä, mikä on osaltaan vaikuttanut yksikön kehittymiseen koko Metlaa palvelevaksi.

Pyhätunturin kansallispuistossa kehitetään kävijäpalveluita

Yksi uusista viroista sijoitetaan Pyhätunturin kansallispuistoon ja siellä ensi sijaisesti asiakaspalveluun. Pyhätunturin kansallispuiston merkitys retkeilylle ja paikallisille elinkeinoille on suuri, minkä vuoksi Metla haluaa kehittää myös puiston asiakaspalvelua.

Kansallispuiston tutkimustoimintaa kehitetään nykyisen henkilöstön, Sallan toimipisteiden ja Rovaniemen tutkimusaseman yhteistyönä. Puistolla on merkitystä etenkin kestävän matkailun kehittämiseen liittyvässä tutkimustoiminnassa, geologisessa tutkimuksessa sekä metsien monimuotoisuustutkimuksessa. Aktiivinen tutkimustoiminta palvelee myös puiston hoitoa ja suojelutavoitteita.

Itä-Lappiin lisämaita tutkimukselle

Itä-Lapin tutkimusmahdollisuudet paranivat vuoden vaihteessa, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö siirsi noin 540 hehtaaria maata Metlan hallintaan Itä-Lapin alueella. Maiden hallinnan siirto liittyy kiinteistövaihtoihin Pelkosenniemen kunnan ja valtion välillä. Aiemmin Metlalla on ollut hallinnassaan Itä-Lapissa ainoastaan Pyhätunturin kansallispuisto.

Metlalla on yhteensä noin 150 000 hehtaaria tutkimusmetsiä, joiden pinta-alasta melkein puolet on luonnonsuojelualueita. Laitoksen tavoitteena on saada tutkimuskäyttöön maita, jotka edustavat kattavasti metsäluontomme eri piirteitä. Tällä hetkellä maantieteellinen kattavuus Lapissa on heikohko Lapin kolmion ja Itä-Lapin alueella.

Metsäntutkimuslaitos sai viime vuonna suoritetussa kansainvälisessä evaluoinnissa kiitosta etenkin laajamittaisesta, käytännönläheisestä ja koko valtakunnan kattavasta koetoiminnastaan, jota tehdään omissa tutkimusmetsissä. Tähän koetoimintaan perustuu mm. pääosa Suomen metsänkasvatuksessa ja -uudistamisessa sovelletuista menetelmistä. Metsistä mitatut pitkäaikaiset havaintosarjat ovat puolestaan tärkeitä ympäristön tilan arvioinnissa, mitä vanhimpien näytteiden keräämisen yhteydessä ei vielä osattu ennakoida. Tutkimusmetsissä tehdään myös perustutkimuksia sekä ajankohtaisia ja alueellisesti tärkeitä selvityksiä.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Rovaniemen tutkimusaseman johtaja Martti Varmola, puh. 336 411 Tutkimusmetsäpäällikkö Timo Penttilä, puh. 336 411


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)