[METLA Tiedote]

RESOURCE TECHNOLOGY '98 -SYMPOSIUMI KOKOAA YMPÄRISTÖN JA LUONNONVAROJEN TUTKIJAT ERI PUOLILTA MAAILMAA ROVANIEMELLE

Uutta teknologiaa luonnonvarojen tutkimuksessa käyttävät asiantuntijat kokoontuvat 8. - 12. kesäkuuta Suomeen kansainväliseen tieteelliseen kokoukseen. Resource Technology on joka toinen vuosi järjestettävä symposiumi, joka tänä kesänä järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Paikaksi on valittu keskiyön auringon valaisema Rovaniemi. Symposiumin teemana on "World of Information". Erityishuomion saa ympäristöä ja luonnonvaroja käsittelevien tietolähteiden moninaisuus Internetissä. Symposiumin yhteydessä erilaisten verkostoituneiden organisaatioiden jäsenet kohtaavat reaalimaailmassa. Paikalle odotetaan paria sataa ympäristöalan edelläkävijää, jotka saapuvat napapiirille kaikkialta maailmasta.

Uusien viestintäteknologioiden, erityisesti Internetin leviäminen on aiheuttanut 1990-luvulla muutoksia ympäristön ja luonnonvarojen tutkimiseen: ympäristötietoa on saatavissa yhä enemmän, mutta samalla vaarana on informaatiotulva. Resource Technogy '98 keskittyykin pohtimaan tietoyhteiskunnan seurauksia ja selviytymistä tietolähteiden paljoudessa.

Erikoisteemana symposiumissa on verkostoituminen ja verkostojen kohtaaminen: Useat globaalit ja paikalliset verkostot, jotka tavallisesti kommunikoivat Internetin välityksellä, on kutsuttu pitämään kokouksensa Rovaniemellä. Paikalla ovat muun muassa Ballerina network, joka välittää tietoa Itämeren alueen ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä, koko Euroopan ympäristötietoutta välittävä EIONET, arktisten alueiden ympäristötietoa kokoava ADD ja Barents Information System, joka kerää tietoja Barentsinmeren alueen hankkeista. Näiden järjestöjen mukanaololla symposiumissa pyritään edistämään ideaa Euroopan unionin pohjoisesta ulottuvuudesta.

Tietoyhteiskunta- ja verkostoteemojen ympärille muodostuu multimediaesityksistä, esitelmistä, pienemmistä seminaareista, verkostoituneiden organisaatioiden tapaamisista ja näyttelystä koostuva tieteellinen tapahtuma, jota täydentävät tutustumisretket Lapin luontoon ja kulttuurielämään. Symposiumin tapahtumapaikkoina ovat Lapin yliopiston päärakennus ja Arktinen keskus. Esityksiin on myös mahdollisuus tutustua Internetin välityksellä.

RT '98 -symposiumin järjestävät Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja erityisesti sen Rovaniemen tutkimusasema, Lapin yliopiston Arktinen keskus, Geologian tutkimuskeskus ja Metsähallitus. Lisäksi useat muut organisaatiot kuten maa- ja metsätalousministeriö, Euroopan metsäinstituutti, Euroopan ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, Metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälinen liitto IUFRO ja Resource Technology Institute (RTI) tukevat tapahtumaa. Edellisen kerran Resource Technology -konferenssi järjestettiin Seattlessa Yhdysvalloissa.

Symposiumin lehdistötilaisuudet järjestetään ma 8.6.1998 klo 13.00 (symposiumin yleiset teemat) ja ke 10.6.1998 klo 13.00 (tietoverkot) Lapin yliopiston päärakennuksen luentosalissa 8 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Lisäksi lehdistön käytössä on koko symposiumin ajan omat työtilat Lapin yliopiston päärakennuksessa (puh. 016-3241, fax 016-324 205).

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tutkimusaseman johtaja Martti Varmola/tutkija Hannu Salminen
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema
P. 016-336411, E-mail: rt98sec@metla.fi
http://www.metla.fi/event/rt98/


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)