[METLA Tiedote]
24.01.98

TUTKIMUS PYHÄTUNTURILLA TEHOSTUU

Pyhätunturilla on aloitettu viime vuonna Kestävän matkailun tutkimus Metsäntutkimuslaitoksen, Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kesken. Tutkimuksessa tarkastellaan matkailun ympäristövaikutuksia ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Tavoitteena on laatia matkailun YVA-opas (YVA=ympäristövaikutusten arviointi), joka on apuna kuntien kaavoittajille, viranomaisille ja suunnittelua tekeville yrityksille matkailukeskusten kehittämisessä.

Pyhällä on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä todelliseksi vihreäksi matkailukeskukseksi. Pyhän kehittyminen on parhaiten varmistettu, kun otetaan ympäristö huomioon kaikessa rakentamisessa, tuotetaan sähköenergia tuulivoimalla, tehdään yhteistyötä kuntien, yrittäjien, viranomaisten ja maanomistajien kesken sekä muistetaan, että kansallispuisto on tarkoitettu myös tuleville sukupolville.

Aluemaantieteilijöiden mukaan matkailukeskuksille on tyypillistä nopea alkuvaiheen kehitys ja sen jälkeinen tasaantumisvaihe. Tasaantumisvaiheen jälkeen on kaksi mahdollista suuntaa: keskuksen taantuminen ja alasajo tai nousu uudelle kehitysuralle. Pyhätunturin kehitys on nyt selvästi uudessa nousuvaiheessa.

Kymmenen viime vuoden aikana tutkimus Pyhätunturin alueella on keskittynyt matkailun ja luonnonsuojelualueen keskinäisten suhteiden selvittämiseen. Matkailukeskuksen laajentuminen aiheuttaa uusia haasteita. Pyhätunturin kansallispuisto on suhteellisen pieni, 4400 hehtaaria. Uudessa vaiheessa on tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavaa selvittää lisääntyvien kävijämäärien vaikutuksia puistoon ja ympäröivään alueeseen.

Pyhän matkailukeskus sijaitsee Suomen vanhimman lakisääteisen luonnonsuojelualueen, Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevan Pyhätunturin kansallispuiston kupeessa. Kansallispuisto perustettiin 1938 suojelemaan geologisesti arvokasta tunturijonoa, joka peräpohjolaisen metsäluonnon ja ainutlaatuisen maisemansa ohella on saamelaisten vanha uhripaikka. Kansallispuistojen tarkoituksena on luonnon suojelun ohella tarjota kansalaisille mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevilla suojelualueilla tutkimuksella on erityinen merkitys.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tutkimusaseman johtaja Martti Varmola/Rovaniemen tutkimusasema, puh 040–5120 684 Sähköposti: martti.varmola@metla.fi.


Metla http://www.metla.fi/tiedotteet/