[METLA Tiedote]
27.01.98

Maailman metsien tutkimusta laajennetaan Suomessa

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto on päättänyt rahoittaa "Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö" -tutkimushankkeen toista vaihetta vuosina 1998-2000. Hankkeen tarkoituksena on tutkimuksiin perustuen tuottaa toinen 400-sivuinen englanninkielinen kirja, jossa arvioidaan maailman metsäkysymyksiä maailmanlaajuisesti, mantereittain ja erityisesti siirtymätalousmaissa.

Hanke on yksi laajimpia globaalisia metsäalan tutkimuksia maailmassa. Kun sekä metsäteollisuus että metsäpolitiikka ovat nopeasti globalisoitumassa, on hanke erittäin ajankohtainen Suomelle. Sen antamat tulokset luovat perustaa maamme tulevalle kansalliselle ja kansainväliselle metsäpolitiikalle, metsäklusterin yrityksille ja kehitysyhteistyöhön sisältyvien metsäprojektien suunnittelulle sekä kehitysmaiden omalle metsäpolitiikalle.

Professori Matti Palo ja PhD Jussi Uusivuori johtavat hanketta, jonka toteuttavat Metsäntutkimuslaitos (METLA) Helsingistä, Euroopan Metsäinstituutti (EFI) Joensuusta ja Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto (UNU/IAS) Tokiosta. Nämä osapuolet vastaavat myös hankkeen loppurahoituksesta nyt myönnetyn 2,5 miljoonan markan lisäksi. Projektiryhmässä on tutkijoita kuudesta maasta ja neuvottelukunnassa asiantuntijoita viideltä mantereelta.

Kluwer Academic Publishers on tunnettu kansainvälinen kustantaja, joka on kutsunut Palon ja Uusivuoren vastuullisiksi toimittajiksi perustamaansa kirjasarjaan, jonka otsikkona on " World Forests, Society and Environment". Kluwer julkaisee "Maailman metsät" -hankkeen ensimmäisen tällä hetkellä viimeistelyvaiheessa olevan kirjan tämän vuoden lopulla. Kirjassa on yli 40 artikkelia ja 60 kirjoittajaa 20 maasta. Ensimmäiseen vaiheeseen on saatu ulkopuolista rahoitusta ovat SITRAsta sekä maa-ja metsätalousministeriöstä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Professori Matti Palo, puh. 09-85705 770, sähköposti: matti.palo@metla.fi PhD Jussi Uusivuori, puh. 09-85705 738, sähköposti: jussi.uusivuori@metla.fi Internet: http://www.metla.fi/wfse/


Metla http://www.metla.fi/tiedotteet/