[METLA Tiedote]
25.3.1998

METSÄPUIDEN ERIKOISMUOTOJA KULTAKUUSESTA LUUTAKOIVUUN

Metlan julkaisu yleisimpien metsäpuidemme harvinaisista, perintötekijöiltään normaalista poikkeavista muodoista on ilmestynyt.

Kultakuusi, surukuusi, käärmekuusi, pöytäkuusi, nisäkuusi, pärekuusi, pilarimänty, luutamänty, mukuramänty, punakoivu, luutakoivu, visakoivu, sulkaharmaaleppä, tammenlehtileppä, lanttihaapa ja 50 muuta metsiemme yleisimpien puulajien harvinaista, geneettisesti normaalista poikkeavaa erikoismuotoa esitellään Metlan uudessa, juuri ilmestyneessä julkaisussa, jonka ovat laatineet tutkijat Ole Oskarsson ja Teijo Nikkanen.

Metsäpuiden normaalista poikkeavat muodot ovat saaneet alkunsa puiden perintötekijöissä tapahtuneesta muutoksesta, mutaatiosta. Vaikka erikoismuodoilla ei ehkä ole kovin suurta vaikutusta metsikön ulkoiseen kuvaan, lisäävät ne kuitenkin omalta osaltaan metsien geneettistä monimuotoisuutta. Sitäpaitsi, useat erikoismuodot ovat ainutkertaisia harvinaisuuksia. Siksi niitä onkin syytä suojella siinä missä muitakin metsiemme uhanalaisia.

Puiden erikoismuodoista voi olla myös iloa ja hyötyä. Oudon näköiset puut ovat haluttuja pihapuita. Into siirtää metsästä löytynyt erikoisuus kotipihalle voi kuitenkin johtaa harvinaisuuden tuhoutumiseen. Luonnonvaraisena kasvava erikoismuoto tulisikin aina jättää rauhaan. Erikoismuotojen käyttö koristepuina on kuitenkin niiden tärkein hyödyntämistapa. Tämä on mahdollista kehittyneiden kasvullisten lisäysmenetelmien ansiosta. Monet harvinaisista erikoismuodoista tunnetaankin melko yleisinä koristetarkoituksiin myytävinä viljelylajikkeina.

Nyt ilmestynyt julkaisu esittelee kaikki kuusen, männyn, koivujen, leppien, haavan ja pihlajan vähänkin paremmin tunnetut tai muuten erityistä huomiota herättävät muodot. Julkaisussa on mukana 27 erikoismuotoa kuusesta, 11 männystä, 13 koivuista, 8 lepistä, 4 haavasta ja 2 pihlajasta. Jokainen erikoismuoto esitellään erikseen siitä kertovan tekstin ja havainnollisen värivalokuvan avulla. Julkaisussa on 84 värivalokuvaa 54 sivulla.

Oskarsson, O. & Nikkanen, T. 1998. Metsäpuiden erikoismuotoja kultakuusesta luutakoivuun. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 670.

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

-julkaisua myy:

Kaija Westin, Metla, Helsingin tutkimuskeskus
puh. (09) 8570 5721, faksi (09) 8570 5717 ja
Metla, Punkaharjun tutkimusasema
puh. (015) 730 220, faksi (015) 644 333
Lisäksi julkaisu on luettavissa internetissä: http://www.metla.fi/julkaisut/mt/670/

LISÄTIETOJA: Teijo Nikkanen Puh. (015) 7302226 Faksi (015) 644333 teijo.nikkanen @ metla.fi


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info @ metla.fi)