[METLA Tiedote]
22.01.98

MAAKUNNAN YHTEISTYÖ TUOTTI TULOSTA -

Kolin kansallispuiston luontokeskuksen rakentamisen ja Hotelli Kolin peruskorjauksen rahoitus vahvistettiin

Valtioneuvosto vahvisti tänään Hotelli Kolin peruskorjauksen ja työministeriö Kolin kansallispuiston luontokeskuksen rahoituksen kuluvalle vuodelle. Hotellin peruskorjaukseen myönnettiin 14 miljoonaa ja luontokeskuksen rakentamiseen 9 miljoonaa markkaa, josta Euroopan aluekehitysrahaa on 4 miljoonaa markkaa. Hanke toteutetaan keväällä 1997 päättyneen suunnittelukilpailun voittaneen Neidonkenkä-ehdotuksen pohjalta. Rakennuttaja on Metsäntutkimuslaitos.

Rakennussuunnittelu käynnistetään välittömästi, ja uuden luontokeskuksen sekä hotellin peruskorjauksen on määrä valmistua vuoden 1999 loppupuolella. Rakennusprojektin kokonaiskustannusarvio on 47 miljoonaa markkaa, mistä luontokeskuksen osuus on 18 miljoonaa ja hotellin peruskorjauksen osuus 29 miljoonaa markkaa. Hankkeeseen myönnettävä kotimainen raha tulee työministeriön kautta. Luontokeskus sijoitetaan Hotelli Kolin yhteyteen, jolloin ne yhdessä tukevat Kolin kansallispuiston hoitoa ja käyttöä sekä Kolin alueen luontomatkailua.

Samanaikaisesti luontokeskuksen rakentamisen ja hotellin peruskorjauksen kanssa Kolille rakennetaan asianmukaiset paikoitusalueet, korjataan tiestö, rakennetaan ja kunnostetaan jalankulkuyhteydet sekä huolehditaan alueen maisemointitöistä. Tähän pääasiassa ympäristöministeriön rahoittamaan liikenne- ja ympäristörakentamiseen kuluu arviolta kaksi miljoonaa markkaa.

Kolin rakennushankkeet ovat hyvä esimerkki maakunnan yhteistyöstä. Metsäntutkimuslaitoksen tukena hankkeiden edistäjänä on ollut Kolin strategiatyöryhmä, jonka vetovastuu on ollut Pohjois-Karjalan liitolla. Työryhmässä ovat mukana lisäksi Metsäntutkimuslaitos, paikallinen työvoima- ja elinkeinokeskus, ympäristökeskus, ympäristöministeriö, hotelliyrittäjä ja edustaja Kolin kylältä. Myös Pohjois-Karjalan kansanedustajat ovat olleet aktiivisesti edistämässä hanketta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Strategiatyöryhmän puheenjohtaja Maakuntajohtaja Tarja Cronberg puh. (013) 259 110
Metsäntutkimuslaitos Joensuun tutkimusasema
Tutkimusaseman johtaja Leena Finér
puh. (013) 251 4040 tai 040 563 9252
Metsänhoitaja Timo Muhonen, hankkeen vetäjä
puh. (013) 251 4132 tai 040 512 4533


Metla http://www.metla.fi/tiedotteet/