[METLA Tiedote]
6.4.1998

KOLILLA ALKAA TAPAHTUA:

Luontokeskuksen uudisrakentamisen ja Hotelli Kolin peruskorjauksen rakennussuunnittelu vauhtiin, luontokeskuksen nimestä tulossa kilpailu

Kolin kansallispuiston luontokeskuksen uudisrakentamisen ja Hotelli Kolin peruskorjauksen rakennussuunnittelu käynnistyy. Hankkeen aloituskokous pidetään huomenna tiistaina, jolloin kaikki osapuolet kokoontuvat Hotelli Kolille. Luontokeskuksen toiminto- ja näyttelysuunnitelma on niin ikäänvalmistunut, ja se toteutetaan samanaikaisesti rakennushankkeen kanssa. Uuden luontokeskuksen nimi löytyy "kansanvaalilla", sillä Kolin kansallispuistoa hoitava Metsäntutkimuslaitos järjestää luontokeskuksen nimestä yleisen kilpailun.

Kolin rakennushanke käynnistyy
Toukokuussa tulee vuosi siitä, kun rakennushankkeesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun tulokset julkistettiin ja tulevan luontokeskuksen ja uudistettavan hotellin perusratkaisu oli selvillä. Kilpailun voittaneen ehdotuksen suunnittelijat arkkitehdit Pia Sopanen ja Ilkka Svärd tarkensivat yhdessä Metlan ja hotelliyrittäjän kanssa suunnitteluratkaisua hankesuunnitelmaa varten, joka vahvistettiin ympäristöministeriössä tämän vuoden helmikuussa.

Hankkeen rahoitus varmistui lopullisesti tammikuussa 1998, kun valtioneuvosto vahvisti Hotelli Kolin peruskorjauksen ja työministeriö Kolin kansallispuiston luontokeskuksen rahoituksen kuluvalle vuodelle. Hotellin peruskorjaukseen myönnettiin 14 milj. ja luontokeskuksen rakentamiseen 9 milj. markkaa, josta Euroopan aluekehitysrahaa on 4 milj. markkaa. Uuden luontokeskuksen osuus 47 milj. markan kokonaiskustannuksista on 18 ja hotellin peruskorjauksen osuus 29 milj. markkaa. Kotimainen raha tulee työministeriön kautta. Koko rakennusprojektin on määrä valmistua vuoden 1999 loppupuolella. Luontokeskus sijoitetaan Hotelli Kolin yhteyteen, jolloin ne yhdessä tukevat Kolin kansallispuiston hoitoa ja käyttöä sekä Kolin alueen luontomatkailua.

Alueen liikennejärjestelyt muuttuvat siten, että henkilöautoliikenne luontokeskuksen ja hotellin pihaan loppuu. Ainoastaan linja-auto- ja huoltoliikenteellä on ajolupa ylös asti. Henkilöautot pysäköivät ylätasanteelta noin 400 metrin päähän rakennettavalle paikoitusalueelle (ns. alapaikoitusalue ja nykyinen asuntovaunualue). Henkilökuljetus alhaalta hotellin ja luontokeskuksen pihaan hoidetaan maanvaraisella, kiskon päällä kulkevalla hissillä. Tekniset ratkaisut ja hissiradan linjaus päätetään maisema- ja muiden ympäristöselvitysten jälkeen tulevana kesänä.

Luontokeskus avaa ikkunan Vaara-Karjalaan
Samanaikaisesti rakennushankkeen kanssa toteutetaan Kolin luontokeskuksen toiminto- ja näyttelysuunnitelma, jonka sisältö on suunniteltu puistonjohtaja Lasse Lovénin vetämässä projektissa. Metlan lisäksi suunnitteluun ovat osallistuneet Geologian tutkimuskeskus, Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja Lönnströmin taidemuseo Raumalta sekä Arkkitehtuuritoimisto Sopanen - Svärd Oy.

Kolin luontokeskus avaa näyteikkunan Vaara-Karjalan erikoiseen luontoon ja suomalaisen metsäkulttuurin perintöön. Näyttelyssä esitellään muun muassa maapallon varhaisen kehityshistorian esimerkkikohteena mainittu erikoinen kallioperä, monimuotoinen, elävä vaara- ja järviluonto sekä kaskiperinteet ja kareliaanitaiteilijoiden luoma kulttuuritausta.

Mittasuhteiltaan – toiminnallisesti ja asiakasmääriltään – Kolin luontokeskuksesta tulee yksi suurimmista Suomen kansallispuistojen luontokeskuksista. Kolin keskuksen erikoisuutena on 200 hengen monitoiminen kongressi- ja auditoriotila. Valmistuttuaan luonto- ja kongressikeskus mahdollistaa sen, että kansainvälisiä kongresseja ja seminaareja voidaan pitää globaalisesti merkittäväksi arvioidun maisema-alueen ytimessä.

Luontokeskuksen asiakaspalvelujen suunnittelussa käytetään Metsäntutkimuslaitoksen Kolilla keräämää asiakaspalautetta. Kolin luontomatkailijat toivovat löytävänsä luontokeskuksesta ennen muuta kahvion, retkiopastusta maastoretkelle, karttoja, peseytymismahdollisuudet, omien eväiden syöntipaikan sekä paikallisia myyntituotteita. Palvelujen järjestämisessä pyritään mahdollisimman laajaan yhteistoimintaan paikallisten luontomatkailuyritysten kanssa.

Laajan julkisen mielenkiinnon vuoksi Metsäntutkimuslaitos käynnistää luontokeskuksen nimestä yleisen kilpailun. Nimen valitsee aikanaan maakuntajohtaja Tarja Cronbergin johdolla toimiva Kolin Strategiaryhmä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:

	Strategiatyöryhmän puheenjohtaja/
	- Maakuntajohtaja Tarja Cronberg, puh. (013) 259 110
	Metla/Joensuun tutkimusasema
	- Tutkimusaseman johtaja Leena Finér
	puh. (013) 251 4040 tai 040 563 9252
	- Metsänhoitaja Timo Muhonen, hankkeen vetäjä
	puh. (013) 251 4132 tai 040 512 4533

	Lisätietoja toiminto-  ja näyttelysuunnitelmasta: 
	- puistonjohtaja Lasse Lovén, Metla, Kolin kansallispuisto
	puh. 049-104 346, fax 013-672 259

KOLIN KANSALLISPUISTON LUONTOKESKUS, HOTELLI KOLIN PERUSKORJAUS JA YLÄ-KOLIN ALUEEN YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Rakennuttaja Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema
Käyttäjät Luontokeskus: Metla, Kolin kansallispuisto
Hotelli: Hotelli Koli Oy
Rakennuttajakonsultti Engel rakennuttamispalvelut Oy Etelä-Suomi
Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtuuritoimisto Sopanen-Svärd Oy, Helsinki
Rakennesuunnittelu Joensuun Juva Oy
LVIA-suunnittelu Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy, Helsinki
Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Lausamo Oy, Vantaa
Maisema- ja liikenneselvitykset Ympäristösuunnittelu Osuuskunta, Espoo


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)