[METLA Tiedote]
19.11.98

 

Eurolla suuremmat vaikutukset sahateollisuudessa kuin paperiteollisuudessa

Euroopan yhteiseen valuuttaan sopeutumisella on suurempi vaikutus sahateollisuuteen kuin paperiteollisuuteen, toteaa Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Riitta Hänninen tuoreessa väitöskirjassaan. Tutkimus tarkasteli Suomen ja sen tärkeimpien kilpailijamaiden metsäteollisuustuotteiden vientikysyntää, eroja kilpailijamaiden viennin yksikköhinnoissa sekä valuuttakurssimuutosten vaikutuksia vientiin Britannian ja Saksan markkinoilla. Tarkasteltavina vientituotteina olivat havusahatavara, sanomalehtipaperi ja sellu. Tulokset antavat tietoa siitä, pystyykö esimerkiksi Suomen metsäteollisuus vaikuttamaan hintapolitiikalla viennin määrään ja sitä kautta vientituloihin.

Tutkimuksen tulokset viittaavat hintaeroihin kilpailijamaiden välillä metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilla. Tällöin Suomen kaltaisilla yksittäisillä viejämailla olisi markkinavoimaa, ja Suomi voisi ainakin jossain määrin vaikuttaa vientimääriin ja -tuloihin hintoja muuttamalla. Hintaeroihin markkinoilla on osaltaan vaikuttanut se, että valuuttakurssimuutokset ovat siirtyneet viennin yksikköhintoihin asiakasmaiden valuutoissa. Suomen sahateollisuudessa valuuttakurssimuutosten vaikutus valuuttahintoihin on ollut paperiteollisuutta suurempaa, mikä on näkynyt erityisesti sahateollisuuden viennin volyymissa.

Siirtyminen yhteiseen valuuttaan näyttäisi matalasuhdanteessa heikentävän suomalaisen metsäteollisuuden asemaa markkinaosuuskilpailussa, erityisesti sahateollisuudessa. Paperiteollisuus on paremmin varautunut rahaliittoon esimerkiksi hankkimalla tuotantokapasiteettia Euroopan unionin alueelta ja sen ulkopuolelta, kasvattamalla yrityskokoa ja vahvistamalla taseita. Hännisen mukaan tähän on osaltaan vaikuttanut se, että paperituotteiden markkinat ovat jo aikaisemmin olleet lähempänä täydellistä kilpailua kuin sahateollisuuden tuotteiden markkinat.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Riitta Hänninen, Metla, Helsingin tutkimuskeskus p. (09) 8570 5746.

Julkaisu: Riitta Hänninen (1998). Demand for Finnish exports of forest products: Econometric analyses using time series data. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 708.Metla Tiedotus p. (09) 857 051 fax. (09) 8570 5677
Sähköposti: info@metla.fi http://www.metla.fi/tiedotteet/