[METLA Tiedote]
29.01.98

Metsänomistajat voivat nyt seurata raakapuun hintatietoja Internetistä

Internet -yhteyksiä käyttävät metsänomistajat voivat nyt seurata ajan tasalla olevat raakapuun hintojen kehitystä omalta tietokoneeltaan. Metla avaa tänään METINFOssaan metsänomistajapalvelun, joka tässä vaiheessa tarjoaa metsänomistajille viikottain ajan tasalla pidettävät tiedot raakapuun hinnoista.

Palvelusta löytyvät tuoreimmat yksityismetsien kanto- ja hankintahinnat eri metsäkeskusten alueilta. Tiedot päivitetään neljän edellisen viikon aikana tapahtuneista puukaupoista joka tiistai. Näin useasti päivitettävää toteutuneisiin puukauppoihin perustuvaa palvelua ei ole tarjolla muualla maailmassa.

Metsänomistajapalveluun lisätään tämän vuoden aikana puunostajien ja metsänomistajien neuvontapalvelujen kunnittaiset yhteystiedot. Tämä helpottaa etenkin kaupunkilaismetsänomistajien yhteydenottoa oman metsän sijaintikunnan puunostajiin tai muihin palvelun tarjoajiin.

METINFOn yrityshakemiston puolelle lisätään tänään myös Satakunnnan alueella toimivien metsä- ja puualan yrittäjien tiedot. Yrityshakemiston tietosisälto kattaa koko metsä- ja puutalouden toimintaketjun metsänkasvatuksesta puuta jalostaviin yrityksiin.

Metsänomistajapalvelu ja yrityshakemisto ovat osa Metsäntutkimuslaitoksen METINFO-tietojärjestelmää. Molempien palvelujen käyttö on ilmaista, ja ne löytyvät osoitteesta: http://www.metla.fi/metinfo/

Lisätiedot: Tutkija Eero Mikkola, puh. (09) 857 05 228 tai eero.mikkola@metla.fi Tutkija Mika Mustonen, puh. (09) 857 05 736 tai mika.mustonen@metla.fi


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/