[METLA Tiedote]
25.11.98

Aulanko – keidas kaupungissa

Aulangolla vietetään 25.11.1998 Hotelli Aulangon 60-vuotisjuhlia. Hotelli sijaitsee aitiopaikalla, sillä sen toisella puolella siintelee Vanajavesi ja toisella puolella aukeaa Aulangon luonnonsuojelualue. Varsinainen Aulangon puistometsä on osa tätä laajempaa, 152 hehtaarin laajuista luonnonsuojelualuetta, jonka hoidosta ja hallinnasta vastaa Metsäntutkimuslaitos. Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan Aulangon puistometsän rikas luonto ja mielenkiintoinen historia houkuttelee alueelleen vuosittain yhteensä puoli miljoonaa matkailijaa ja ulkoilijaa.

Puulajien juhlaa

Suurin osa Aulangon puistometsän pinta-alasta on tyypillistä hämäläistä metsää, osa yli 100-vuotiasta järeätä kuusikkoa, osa vaihtelevia ja nuorempia mänty- tai mänty-koivu-kuusi -sekametsiköitä. Luonnonsuojelualueen erikoisuuksia ovat ulkomaisten puulajien metsiköt, visakoivikot, laaja pihlajikko ja puulajien tavallisesta poikkeavat muodot. Aulangon puistometsästä löytyy 70 erilaista puu- ja 80 erilaista pensaslajia. Puistometsää hoidetaan tarkan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan siten, että sen puistomaisuus säilyy. Alueen viides hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään lähiaikoina.

"Everstin aika" jäi historiaan

Aulangon historia ulottuu pitkälle aikaan ennen kristinuskon tuloa Suomeen. Varsinainen puistometsän historia alkaa kuitenkin vuodesta 1883, jolloin eversti Hugo Standertskjöld osti silloisen Karlbergin kartanon, johon nykyinenkin puistometsän alue kuului. Englantilaistyyppistä kartanopuistoa ryhdyttiin rakentamaan 150 hevosmiehen ja yli sadan jalkamiehen voimin. Näin syntyi Joutsenlampi ja Metsälampi, teitä, graniittilinna, huvimajoja ja lopulta vuonna 1907 näköalatorni, jolla on korkeutta 33 metriä. Everstin vuosina Aulangolle istutettiin myös valtava määrä uusia puu- ja pensaslajeja.

Alue rauhoitettiin vuonna 1930 ja ensimmäistä hoitosuunnitelmaa ryhdyttiin toteuttamaan vuotta myöhemmin. Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan Aulangon puistometsä siirtyi vuonna 1963. Asetus Aulangon luonnonsuojelualueesta tuli voimaan vuonna 1992, jolloin myös alueen pinta-ala laajeni 100 hehtaarista 152 hehtaariin.

Aulangosta Suomen ensimmäinen kaupunkipuisto?

Aulanko on merkittävä kansallinen matkailukohde yhdessä Punkaharjun, Kolin, Pyhätunturin ja Pallaksen kanssa. Aulanko poikkeaa näistä muista siinä, että se sijaitsee kaupunkialueella. Aulangosta ja Turun Ruissalosta kaavaillaan Suomen ensimmäisiä kaupunkipuistoja, ja hankkeet saavat vauhtia heti, kunhan uusi rakennuslaki tulee voimaan myöhemmin syksyllä.

Aulangon luonnonsuojelualuetta hallinnoiva Metsäntutkimuslaitos (Metla) on vuonna 1917 perustettu maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos. Metlan toimipaikkoja ovat pääkaupunkiseudulla sijaitsevat Helsingin ja Vantaan tutkimuskeskukset sekä kahdeksan tutkimusasemaa eri puolilla Suomea. Metlalla on hallinnassaan noin 150 000 hehtaaria tutkimusmetsiä, joista lähes 70 000 hehtaaria on luonnonsuojelualueita.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: Yrjö Palm, Metla/Aulangon puistometsä, puh. (03) 682 2791


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)