[METLA Tiedote]
6.7.1998

EU rahoittaa Pohjois-Savon energiapuuvarojen ja niitä käyttävien lämpölaitosten kartoitusta

Metla koordinoi tutkimusta Pohjois-Savon energiapuuvaroista, energiapuun saatavuudesta, mahdollisten energiapuuta käyttävien lämpölaitosten sijainnista sekä energiapuun käytön aluetaloudellisista vaikutuksista. Hanke on ensimmäinen EU:n suoraan rahoittama metsähanke Pohjois-Savossa.

Tavoitteena on selvittää energiapuuvarat kunnittain ja energiapuun saatavuus metsänomistajien energiapuun myyntihalukkuuden perusteella. Metsänomistajilta tiedustellaan myös hintatasoa, jolla he olisivat valmiita myymään energiapuuta. Tutkimuksen pohja-aineistona käytetään Pohjois-Savon metsäkeskuksen kuvioittaista metsäsuunnitteluaineistoa.

Energiapuun saatavuuden perusteella kartoitetaan olemassa olevat lämpölaitokset, jotka voisivat siirtyä energiapuun käyttöön, sekä ne mahdolliset paikkakunnat, jotka voisivat investoida uusiin energiapuuta käyttäviin laitoksiin. Samalla selvitetään käytön vaikutukset Pohjois-Savon talouteen ja erityisesti työllisyyteen.

Energiapuuvarojen selvittäminen on ajankohtaista, koska energiamarkkinat ovat muuttumassa: Valtioneuvoston laatimassa Suomen energiastrategiassa puun käyttöä suositellaan lisättäväksi tuntuvasti. Myös Kioton ilmastokokouksen päästösopimus aiheuttaa paineita kestävien energialähteiden käytön lisäämiseen.

Hanke tehdään yhteistyössä Pohjois-Savon metsäkeskuksen ja VTT Energian kanssa. Vetäjänä toimii MMT, vastuututkija Mauno Pesonen Metlasta. Selvitykseen saadaan suoraa EU-rahoitusta laajasta Altener-tutkimusohjelmasta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,6 miljoonaa markkaa, josta EU:n osuus on 600 000 markkaa.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: MMT, vastuututkija Mauno Pesonen, puh. 09-8570 5778 tai 0400-454 939, e-mail: mauno.pesonen@metla.fi


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/