THE MARCUS WALLENBERG FOUNDATION

1997-01-28

Marcus Wallenberg-palkinto arvoltaan 2 miljoonaa Ruotsin kruunua on myönnetty uraauurtavalle metsävarojen arviointijärjestelmälle

Neljästoista Marcus Wallenberg-palkinto

Professori Erkki Tompolle, Helsinki,

hänen uraauurtavasta kehitystyöstään metsävarojen arvioinnin alueella. Hänen kehittämänsä metsien inventointijärjestelmä, joka yhteensovittaa satelliittikuvista, maastomittauksista ja muista lähteistä saatavan tiedon, kohottaa huomattavasti metsävaroja koskevan informaation tasoa. Hänen tutkimuksensa mahdollistaa metsien ja niiden ekologisten olosuhteiden tehokkaan inventoinnin. Hänen tieteellinen työnsä muodostaa tärkeän työkalun, jonka avulla voidaan seurata ja arvioida kestävän metsätalouden kehitystä ympäri maailmaa.

Perinteellisesti metsien inventointi on suoritettu pääasiallisesti maastomittausten ja -arviointien avulla. Näiden kustannukset ovat kuitenkin olleet korkeat ja alueellinen informaatio hyvin rajoitettua. Maastomittaustulosten rinnalla on käytetty karttamateriaalia sekä ilma ja/tai satelliittikuvia. Jälkimmäisten menetelmien täysin erillisellä käytöllä on kuitenkin suuria rajoituksia saada riittävän käyttökelpoista metsäinformaatiota.

Professori Tompon tutkimuksissa on uraauurtavaa ainutlaatuinen tapa yhteensovittaa saatavissa olevat eri informaatiolähteet yhden järjestelmän puitteisiin, joka on luotettava ja lisää mahdollisuuksia suorittaa arviointeja myös pienemmillä alueilla menettämättä kuitenkaan maastomittausten antamaa detaljitietoa. Tompon järjestelmä parantaa huomattavasti käytettyjen tietolähteiden yhteistä informaatioarvoa ja mahdollistaa myös ympäristön tilaa koskevien tietojen tehokkaan arvioinnin. Nyt saadaan valtakunnallisen inventoinnin yhteydessä metsävaratietoja jopa kunta- ja omistajatasolla, mikä ei ole ollut aikaisemmin mahdollista ilman hyvin laajoja maastomittauksia.

Tämän uuden, integroidun arviointijärjestelmän tehokkuutta mitataan suuressa mittakaavassa Suomen valtakunnan metsien inventoinnin yhteydessä. Tulokset ovat jo nyt erittäin lupaavia. Saatujen kokemusten perusteella järjestelmää on mahdollista edelleen hienosäätää tarkkuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi.

Suomen lisäksi järjestelmää on jo käytetty suuren mittakaavan koearvioinneissa Uudessa Seelannissa, Chilessä, Kiinassa ja Saksassa. Myös Ruotsissa on meneillään tähän järjestelmään perustuva arviointi, ja kehitystä seurataan tarkoin muun muassa EU:n piirissä.

Erkki Tomppo on syntynyt vuonna 1947. Hän opiskeli matematiikkaa Helsingin yliopistossa ja jatkoi opintojaan yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1987 statistiikkaan liittyvästä aiheesta ja on usean vuoden ajan toiminut tutkijana maankäytön mittaus- ja inventointialueella. Hän toimii dosenttina Helsingin yliopistossa erikoisalanaan kaukokartoitus, ja vuodesta 1992 lähtien metsänarvioinnin professorina Metsäntutkimuslaitoksessa.

Marcus Wallenberg-palkinto

Kansainvälisen Marcus Wallenberg-palkinnon perusti vuonna 1980 Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag kunnianosoituksena Tri Marcus Wallenbergin pitkäaikaiselle toiminnalle yhtiön hallituksen jäsenenä ja sen puheenjohtajana.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta ja rohkaista ja innostaa uraauurtavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka olennaisesti laajentaa metsäteollisuuden toimintaan liittyvää tietoa ja edesauttaa teknologista kehitystä.

Palkintosumma on 2 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kuningas Kaarle XVI Kustaa luovuttaa palkinnon professori Erkki Tompolle juhlallisessa tilaisuudessa Tukholmassa syksyllä 1997. Palkinto jaetaan neljännentoista kerran.

Lisätietoja antaa palkintolautakunnan sihteeri, johtaja Sven-Erik Malmeblad, puh. +46-23-24057.


Address Telephone Telefax S-791 80 FALUN +46 23 78 21 66 +46 23 71 15 81 SWEDEN (Visiting address: Åsgatan 22) http://www.mwp.org/