[METLA Tiedote]
19.5.1997

Mäntypistiäistoukkia vähän tulevana kesänä

Neulasia ahmivat ruskomäntypistiäisen toukkaryhmät eivät enää tulevana kesänä vaivaa Etelä-Suomen männiköitä, kertoo tutkija Martti Varama Metsäntutkimuslaitoksesta. Etenkin Savoa jo useamman vuoden ajan kiusanneet joukkoesiintymät ovat nyt päättymässä. Kannan romahtamiseen ovat vaikuttaneet viime kesän epäsuotuisat säät, loiset sekä toukkia tappava virustauti. Ankaria pilkkumäntypistiäis- tai mäntymittariesiintymiä ei myöskään ole odotettavissa.

Ruskomäntypistiäisennuste perustuu talven ja kevään aikana kerättyihin oksanäytteisiin, joista tutkittiin neulasissa talvehtivien munien määrä ja kehityskelpoisuus. Näytteitä kerättiin viiden metsäkeskuksen alueelta kaikkiaan 16 kunnasta, 55 metsiköstä.

Suurin munamäärä, 40 tervettä munaa puolen metrin mittaisessa näyteoksassa, löydettiin Puumalasta. Useimmista tutkituista kohteista löytyi vähemmän kuin viisi tervettä munaa näyteoksasta. Määrät ovat todella alhaisia, sillä ankarina tuhovuosina oksassa voi olla 600-700, jopa yli 900 tervettä munaa. Tuhoista kärsineissä metsissä jo 100 tervettä munaa oksassa merkitsee niin suurta toukkamäärää, että vanhemmat neulaset tulevat syödyiksi. Hyväkuntoisissa metsissä saman vahingon aikaansaamiseksi tarvitaan 200-250 toukkaa. Ruskomäntypistiäisen torjunnassa voidaan käyttää virustautia. Lentoruiskutuksiin turvauduttiin viimeksi kesällä 1991.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tutkija Martti Varama, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09)857051

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/