[METLA Tiedote]
6.2.1997

Metsäntutkimuslaitos:

METSÄN- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUS EDELLYTTÄÄ PYSYVIÄ TUTKIMUSMETSIÄ

Pitkäaikainen metsän- ja ympäristöntutkimus edellyttää pysyviä tutkimusmetsiä, sillä vain siten voidaan turvata tärkeät, kymmeniä vuosia kestävät koesarjat ja seurannat. On lukuisia esimerkkejä siitä, että muiden omistajaryhmien metsissä tehdyt kokeet ovat hävinneet maankäytön muutosten tai muiden syiden takia, sanoo Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ylijohtaja Eljas Pohtila.

Tutkimusmetsien uhraaminen hallinnollisen yhtenäisyyden nimissä olisi erittäin lyhytnäköistä Suomen metsän- ja ympäristöntutkimuksen kannalta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista on saatu tärkeää tietoa Metlan tutkimusmetsiin 1920-luvulta alkaen perustettujen kokeiden ansiosta. Pitkäaikaiset kokeet ovat itse asiassa antaneet tieteellisen perustan Suomen koko metsänhoidolle.

Suomessa valmistellaan valtionmaiden hallinnan yhtenäistämistä, koska omistus on pirstoutunut monelle eri viranomaiselle. Metlan hallinnassa olevat tutkimusmetsät ovat kuitenkin aivan erityisessä asemassa, sillä mikään muu Euroopan maa ei ole yhtä riippuvainen metsätietonsa tasosta kuin Suomi.

Tiedotusvälineissä on viime päivinä kyseenalaistettu Metlan tutkimusmetsien asema. Tämä osoittaa tietämättömyyttä pitkäaikaisen tutkimuksen luonteesta ja merkityksestä. Ajatukset metsäntutkimuksen heikentämisestä ovat sitäkin omituisempia, kun valtiovalta on tunnustanut tutkimuksen tärkeän merkityksen Suomen tulevaisuudelle ja päättänyt nostaa tutkimusrahoituksen kansainvälisestikin kilpailukykyiselle tasolle.

Metlan tutkimusmetsät palvelevat maan kaikkia metsän- ja luonnontutkijoita. Tutkimusmetsien suurta merkitystä osoittaa se, että yliopistojenkin tutkijat ovat mieluiten perustaneet kokeensa nimenomaan Metlan alueille aina kun se on ollut mahdollista.

Kokeita ja tutkimuksia tehdään myös muiden omistajaryhmien, kuten esimerkiksi Metsähallituksen metsissä. Tämä johtuu siitä, että Metlan tutkimusmetsät eivät kata Suomen metsien koko kirjoa, ja usein on ollut luontevaa perustaa koe käytännössä toteutetun työn yhteyteen.

Tutkimusyhteistyö muiden metsänomistajaryhmien kanssa on sujunut hyvin. Metlalla ja Metsähallituksella on hyvin toimiva yhteistyösopimus, joten tältäkään kannalta mitään tarvetta tutkimusmetsien hallinnan järjestelyyn ei ole.

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/