[METLA Tiedote]
3.7.1997

Pohjois-Satakunnan metsäorganisaatiot yhdistävät voimansa: Maaseudun kehittämishanke toteutetaan yhteistyönä

Maaseudun kehittämishanke "Metsäalan taitotieto Š yhdessä 2000-luvulle" käynnistyy Pohjois-Satakunnassa kuluvan kesän aikana huomattavan EU-tuen vauhdittamana. Tämä kaksivuotinen hanke on LEADER II-yhteisöaloiteohjelman mukainen ja sen takana ovat lähinnä Pohjois-Satakunnassa toimivat metsäalan organisaatiot, joiden tavoitteena on tehostaa keskinäistä yhteistyötä, palvelujensa tuotteistamista sekä markkinointia. Projektin vastuullisena johtajana toimii Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusaseman johtaja dosentti Hannu Raitio.

Metsäala on kokenut viime vuosina melko voimakkaita muutoksia, joiden taustalla on ollut ihmisten ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja sen myötä syntynyt vaatimus kestävästä kehityksestä. Muutospaineet ovat kohdistuneet niin metsätalouden biologisiin perusteisiin, toiminnan kattavuuteen kuin organisaatiorakenteisiinkin.

Tänä päivänä eri alojen organisaatiot ja hankkeet tehostavat toimintaansa muun muassa verkostoitumalla Š yhdessä saavutetaan enemmän kuin toimimalla erikseen. "Metsäalan taitotieto - yhdessä 2000-luvulle" on yhteistyöhanke, jossa metsäntutkimus, metsäviranomaiset ja metsänomistajat kohtaavat toisensa. Hankkeen tavoitteena on:

1. Tehostaa ja kehittää metsänhoitoyhdistysten, metsäkeskusten ja Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusaseman yhteistyötä Pohjois-Satakunnan LEADER- alueella.

2. Edistää yhteistyökumppaneiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista.

3. Lisätä alueen asukkaiden metsätietoisuutta ja alueen kansainvälistä tunnettuutta.

4. Tuotteistaa hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden palvelut ja tuotteet.

5. Laajentaa metsäalan palvelujen ja tuotteiden koti- ja kansainvälistä markkinointia.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusasema, Lounais-Suomen sekä Pirkanmaan metsäkeskus, Pohjois-Satakunnan LEADER II-alueen sekä Ikaalisten ja Hämeenkyrön metsänhoitoyhdistykset. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 500 000 markkaa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Dosentti Hannu Raitio, puh. 03-4435241 tai 040-5036665


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/