[METLA Tiedote]
26.6.1997

Millainen metsäsektori työllistää?

Ison-Britannian ja Itävallan metsäsektorin suurempi työllistävyys Suomeen verrattuna johtuu metsäsektorin rakenne- eroista ja pitkälle viedystä jatkojalostuksesta, selviää Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksesta.

Vertailu kahteen Euroopan unionin jäsenmaahan osoittaa, että erityisesti puun mekaanisen jatkojalostuksen merkitys työllistäjänä metsäsektorilla on merkittävä. Kun toiseen jalostusasteeseen otetaan mukaan huonekaluteollisuus ja graafinen teollisuus, Itävallan metsäsektori työllistää yhteensä hieman enemmän, ja Ison-Britannian metsäsektori viisinkertaisesti Suomen metsäsektoriin verrattuna. Ensimmäisessä jalostusvaiheessa (esimerkiksi saha- tai kartonkiteollisuus) käytettyä raaka-aineyksikköä kohti Itävallan metsäsektori työllistää kolminkertaisen määrän ja Ison- Britannian metsäsektori 13-kertaisen määrän Suomeen verrattuna.

Itävallassa jatkojalostuksen ja erityisesti pienyritysvaltaisen (alle 100 henkeä työllistävät yritykset) jatkojalostuksen osuus on huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Itävalta on raakapuun nettotuoja ja puutuotteiden nettoviejä. Isossa-Britanniassa tuotannon painopiste on tuontipanosten varaan rakentuvassa jatko jalostuksessa. Tämän mahdollistaa Ison-Britannian kotimarkkinoiden suuri kysyntä. Jatkojalostuksen osuus metsäsektorin työllisyydestä on Suomessa 44 prosenttia, Itävallassa 75 prosenttia ja Isossa-Britanniassa 88 prosenttia. Suomen metsäsektori keskittyy ensimmäisen asteen jalosteiden vientiin. Tästä syystä jatkojalostuksen osuus jää pieneksi eikä alalle pääse syntymään uusia työpaikkoja.

Metsäsektorin työllisyys väheni Suomessa 31 prosenttia ja Itävallassa 3 prosenttia kymmenvuotisjaksolla 1984-1994. Isossa- Britanniassa työllisyys lisääntyi yhdellä prosentilla. Suomessa työpaikat hävisivät erityisesti pienyritysvaltaisilta toimialoilta kuten saha- ja puusepänteollisuudesta. Sitävastoin Itävallassa, jossa työttömyysprosentti on Euroopan alhaisimpia, huonekaluteollisuus ja erityisesti huonekaluja tekevä pienyritysvaltainen puusepänteollisuus on metsäsektorin merkittävin työllistäjä ja sen merkitys on jatkuvasti kasvanut.

Suomen tuotantoteknologian taso on korkea, mutta useiden puualan toimialojen heikkouksiksi ovat osoittautuneet asiakaslähtöisen tuotannon ja markkinatuntemuksen puute. Myös puun käyttöä kotimaassa tulisi lisätä. Puun käytön lisääminen suosii pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden työllistävä vaikutus olisi nykyisessä taloustilaanteessa merkittävä.

Lisätietoja: Petäjistö, L., Elovirta, P., Selby, J.A. 1996.
Metsäsektorin rakenne ja työllisyys Suomessa, Itävallassa ja Isossa-Britanniassa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 628.


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/