[METLA Tiedote]
26.9.1997

LUONTOMATKAILUN VALTAKUNNALLINEN TUTKIJASYMPOSIUM PALLAS-OUNASTUNTURIN KANSALLISPUISTOSSA 25.-26.9.1997

Tutkijat näkevät matkailun joko maailman suurimpana ja nopeimmin kasvavana toimialana tai eräänä merkittävimmistä luonnon ja paikalliskulttuurien uhkatekijöistä. Lapissa matkailu on metsäteollisuuden jälkeen taloudellisesti toiseksi tärkein ja työllistävyydeltään merkittävin luontoa käyttävä elinkeino. Matkailun kasvulla on sekä hyödylliset että haitalliset vaikutuksensa. Symposiumin pääteema liittyy kestävän matkailun kehittämiseen.

Pallaksen luontomatkailun tutkijasymposium kokoaa yhteen noin kaksikymmentä matkailun ja luonnon virkistyskäyttöä tutkivaa asiantuntijaa. Symposiumissa tarkastellaan myös Pallas-Ounastunturin kansallispuiston ja sen lähialueen kestävän matkailun kehittämisen eri mahdollisuuksia. Tutkijatapaamisen järjestävät Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusasema ja Pallas-Ounastunturin kansallispuisto sekä Lapin ja Oulun yliopistot. Symposiumiin osallistuvat myös Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) asiantuntijat. Symposiumin esitelmät julkaistaan Metsäntutkimuslaitoksen Tiedonantoja -sarjassa.

Luontomatkailun tutkijasymposium pyrkii esimerkiksi selvittämään, mitä kestävällä matkailulla tarkoitetaan, miten kestävä matkailu ilmenee eri matkailualueilla ja matkailusuunnittelussa ja miten kestävän kehityksen ideaa voitaisiin soveltaa matkailussa? Kestävän matkailun kehittämisessä nousevat esiin pitkän aikavälin suunnittelun merkitys sekä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ottaminen huomioon ja näiden tekijöiden paikallinen yhteensovittaminen. Kestävän matkailun kehittämisessä esimerkiksi taloudellisia ja ekologisia tekijöitä ei nähdä vastakkaisina tavoitteina, vaan pitkällä aikavälillä ne saattavat pikemminkin tukea toisiaan. Näin on tilanne etenkin luonnon vetovoimaan perustuvissa matkakohteissa, kuten Lapissa.

Viime vuosina matkailun ja sen kestävyyden tutkimus on kansainvälisesti ja myös Suomessa kasvanut. Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa tutkijat ovat kartoittaneet polkujen kulumista ja matkailijoiden tavoitteita ja matkailijaryhmien keskinäisiä konflikteja. Pyhätunturin ja Luoston matkailualueella Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa selvittävät matkailun laajentamisen vaikutusten arviointimenetelmää. Tarkoituksena on kehittää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA-prosessin) kaltainen käytännön suunnitteluväline. Tutkimushankkeen lopullisena tavoitteena on laatia Matkailun ympäristövaikutusten arvioinnin opaskirja, joka palvelisi kuntia ja muita matkailusuunnittelusta vastaavia julkisia ja yksityisiä tahoja.

Lisätietoja: - Jarkko Saarinen, Oulun Yliopisto, Maantieteen laitos/Metla, puh. 08-553 1716 - Jari Järviluoma, Lapin yliopisto, Taloustieteiden ja matkailun laitos, puh. 016-324 684 - Yrjö Norokorpi, Metla/Pallas-Ounastunturin kansallispuisto, puh. 016-538 588

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/