[METLA Tiedote]
26.2.1997

Pohjois-Karjalan metsä- ja puualan yritykset nyt Internetissä

Metsäntutkimuslaitos julkistaa tänään metsä- ja puualan yritysten palveluhakemiston. Internetissä jatkuvasti ajan tasalla pidettävän hakemiston ensimmäinen vaihe sisältää tiedot Pohjois-Karjalan läänin alueelta, ja se on osa Metsäntutkimuslaitoksen METINFO-tietojärjestelmää.

Palveluhakemisto sisältää yhteys-ja toimialatiedot noin 650 Pohjois-Karjalan alueella toimivasta metsäsektorin yrityksestä ja organisaatiosta. Hakemiston tietosisältö kattaa koko metsä- ja puutalouden toimintaketjun metsänkasvatuksesta puuta jalostaviin yrityksiin. Hakuja voidaan tehdä kunnittain, toimialoittain sekä yrityksen tai yhdyshenkilön nimen mukaan.

Hakemiston tiedot on koottu ja päivitys toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan Puu-Suomi-projektin kanssa. Sen tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä eri organisaatioiden välillä ja luoda edellytyksiä verkostotalouden kehittämiselle. Jatkossa palveluhakemistoa laajennetaan kattamaan koko maa. Palvelu on ilmainen, ja se löytyy osoitteesta: http://www.metla.fi/metinfo/.

Tammikuussa julkistettiin METINFOn lakipalvelu.
Lakipalvelu on ajan tasalla oleva tietokanta metsäalan säädöksistä. Sen toteutuksessa on otettu huomioon ympäristö- ja laatujärjestelmien tietotarpeet. Tietokanta sisältää metsä- ja ympäristölainsäädännön sekä keskeisen metsäsektoria koskevan talous-, siviili- ja työlainsäädännön. Myöhemmin tietokantaan lisätään keskeisiä EU-säädöksiä sekä ohjeita ja viranomaispäätöksiä.

METINFO koostuu kolmesta osasta, palvelu-, säädös- ja tilasto-osasta. Toukokuussa julkistetaan uudistettu tilasto-osa, joka sisältää entistä runsaammin ajankohtaista metsäsektorin tilastotietoa, kuten metsätilastollisen vuosikirjan, ajankohtaiskatsauksen ja metsätilastotiedotteet.

Lisätietoja: Eero Mikkola, Metsäntutkimuslaitos, puh. (09) 857 05228

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/