[METLA Tiedote]
28.1.1997

METSÄSEKTORILLE AJAN TASALLA OLEVA LAKIPALVELU INTERNETIIN

Metsäntutkimuslaitos ja Oy Edita Ab julkistavat tänään metsäsektorin lakipalvelun, joka on toteutettu Internetin WWW-ympäristössä. Palvelu on sijoitettu osaksi Metsäntutkimuslaitoksen METINFO-tietojärjestelmää ja se pidetään ajan tasalla säännöllisellä päivityksellä. Lakipalvelun toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Edita.

Laajan metsä- ja ympäristölainsäädännön lisäksi lakipalvelun tietokanta sisältää keskeisen metsäsektoria koskevan talous-, siviili- ja työlainsäädännön. Tietokannan ensimmäisen vaiheen tietosisältö perustuu Suomen säädöskokoelmassa julkaistuihin lakeihin ja asetuksiin sekä päätöksiin. Lisäksi tietokanta sisältää suoran linkityksen säädöksiin liittyviin hallituksen esityksiin sekä eduskunnan valiokuntien mietintöihin ja KKO:n ja KHO:n oikeustapauksiin. Jatkossa tietokantaan lisätään keskeisiä EU-säädöksiä ja ohjeita sekä viranomaispäätöksiä virallisen lainsäädännön ulkopuolelta.

Ympäristöasioiden hallinnan merkitys on kasvanut metsäsektorilla voimakkaasti koko 1990-luvun. Koska ympäristöön liittyvän tiedon määrän lisääntyy ja muuttuu jatkuvasti, vaatii ympäristöasioiden hallinta organisaatioilta ja niiden henkilöstöltä voimakasta lisäpanostusta tiedonhallintajärjestelmiin. Ajan tasalla oleva, säännöllisesti päivitettävä metsäsektorin lakipalvelu tarjoaa joustavan palvelun ympäristöasioiden hallintaan.

Vuoden 1997 aikana julkistetaan myös METINFO-tietojärjestelmän tilasto- ja palveluosio. Tilasto-osio sisältää ajankohtaiset tilastot metsäsektorin eri alueilta. Palveluosio on palveluhakemisto, joka sisältää yhteys- ja toimialatiedot metsäsektorin yrityksistä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja:
Jukka Savolainen
Oy Edita Ab
puh. 09-5660367
Jukka.Savolainen@edita.fi
Eero Mikkola
Metsäntutkimuslaitos
puh. 09-85705228
Eero.Mikkola@metla.fi

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/