[METLA Tiedote]
5.11.1997

Päijät-Hämeen metsä- ja puualan yritykset nyt Internetissä

Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo-palvelun yrityshakemisto laajenee tänään. Internetissä jatkuvasti ajan tasalla pidettävän palveluun lisätään Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella toimivien metsä- ja puualan yrittäjien tiedot. Yrityshakemisto on osa Metsäntutkimuslaitoksen METINFO-tietojärjestelmää.

Yrityshakemisto sisältää yhteys-ja toimialatiedot noin 1000 Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella toimivasta metsäsektorin yrityksestä ja organisaatiosta. Palvelun tietosisältä kattaa koko metsä- ja puutalouden toimintaketjun metsänkasvatuksesta puuta jalostaviin yrityksiin. Hakuja voidaan tehdä kunnittain, toimialoittain sekä yrityksen tai yhdyshenkilön nimen mukaan.

Hakemiston tiedot on koottu ja päivitys toteutetaan yhteistyössä Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen Puusta paikallisesti-projektin kanssa. Sen tarkoituksena on helpottaa yhteistyätä eri organisaatioiden välillä ja luoda edellytyksiä verkostotalouden kehittämiselle. Myös yksityishenkilöt löytävät yrityshakemistosta joustavasti metsä- ja puualan yritysten yhteystiedot esim. paikallisten puunostajien. Yrityshakemisto sisältää jo tiedot Pohjois-Karjalan alueelta, ja jatkossa hakemiston alueellista kattavuutta laajennetaan. Palvelu on ilmainen, ja se löytyy osoitteesta: http://www.metla.fi/metinfo/.

Metsäntutkimuslaitoksen toteuttama METINFO-tietojärjestelmä koostuu kolmesta palvelusta, yrityshakemistosta sekä tilasto- ja lakipalvelusta. Tilastopalvelu sisältää ajankohtaista metsäsektorin toimintaa kuvaavaa tilastotietoa, esim. viikoittain päivittyvät raakapuun hintatiedot. Lakipalvelu on ajan tasalla oleva tietokanta metsäalan säädöksistä. Tietokanta sisältää metsä- ja ympäristölainsäädännön sekä keskeisen metsäsektoria koskevan talous-, siviili- ja työlainsäädännön.

Lisätietoja: Eero Mikkola, Metsäntutkimuslaitos, puh. (09) 857 05228 eero.mikkola(metla.fi

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/