[METLA Tiedote]
13.6.1997

Metsätilastot nyt internetissä

Ajantasaiset tiedot puun hinnoista, ostomääristä, hakkuista ja raakapuun käytöstä ovat nyt saatavilla nopeasti, kun Metsäntutkimuslaitoksen kehittämä Metinfo-tietopalvelu avasi tilasto-osansa, internetin WWW:ssä. Sieltä löytyvät myös valtakunnan metsien inventoinnin kuntakohtaiset metsävaratiedot. Lisäksi tilastopalvelun käyttäjä saa mikrolleen luettavakseen tuoreimmat painokset Metlan julkaisemista Metsätilastollisesta vuosikirjasta ja Metsäsektorin ajankohtaiskatsauksesta.

On line-tietopalvelun etuja ovat tiedonsaannin nopeus, tiedon tuoreus sekä mahdollisuus tiedon jatkokäsittelyyn käyttäjän omalla tieto- koneella. Puun hintatiedot päivitetään viikoittain, samoin tiedot puun ostoista, hakkuista ja raakapuunkäytöstä pidetään jatkuvasti ajantasaisina. Tietoa voi hakea esimerkiksi puutavaralajeittain, alueittain tai ajanjaksoittain, aina käyttäjän tarpeen mukaan.

Tilastopalvelua kehitetään jatkuvasti käyttäjien tarpeiden pohjalta. Seuraavaksi tietosisältöä laajennetaan lisäämällä siihen kansainvälisiä metsätilastoja sekä tilastoja metsänhoito- ja perusparannustöistä sekä metsäteollisuuden ulkomaankaupasta.

Tilastopalvelu on kehitetty lähinnä metsäalan ammattilaisille. Sen käyttö edellyttää käyttäjälisenssin lunastamista. Ilmaiseksi tilastopalvelussa ovat kuitenkin luettavissa tuoreimmat painokset Metlan vuosittain julkaisemista Metsätilastollisesta vuosikirjasta ja Metsäsektorin ajankohtaiskatsauksesta. Metsätilastollinen vuosikirja kattaa koko metsäsektorin viralliset tilastot metsävaroista metsäteollisuuden ulkomaankauppaan.

Tilastopalvelu on osa Metlan Metinfo-tietopalvelua, jossa aikaisemmin tänä vuonna julkaistiin metsä- ja ympäristöalan lakipalvelu sekä metsäalan yrityspalvelu pilottialueenaan Pohjois-Karjala. Metinfo-tietopalvelu löytyy osoitteesta: http://www.metla.fi/metinfo/

Lisätiedot: Tutkija Eero Mikkola, puh. (09) 857 05 228
Tutkija Mika Mustonen, puh. (09) 857 05 736


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/