[METLA Tiedote]
28.2.1997

Strategisella metsäsuunnittelulla voidaan lisätä markkinahakkuita merkittävästi

Yksityismetsien potentiaaliset hakkuumahdollisuudet 1994-2013 ovat keskimäärin 30 prosenttia suuremmat kuin toteutuneet hakkuut vuosina 1988-1995. Tällaisten hakkuumäärien toteutuminen edellyttää kuitenkin metsäsuunnittelun kehittämistä, jolla lisätään metsänomistajien halukkuutta tehokkaampaan puuntuotantoon. Tämä ilmenee tänään Joensuun yliopistossa tarkastetusta MMM Mauno Pesosen väitöskirjasta. Strateginen metsäsuunnittelu on tärkeässä roolissa nyt, kun keskustellaan vilkkaasti siitä, riittääkö puu mahdollisiin tuleviin metsäteollisuuden investointeihin.

Potentiaaliset hakkuumahdollisuudet tarkoittavat hakkuuarviota, joka on saatu metsänomistajien pitkän aikavälin myyntiaikomuksista, kun heillä oli käytettävissään laskelmat omien metsiensä hakkuuvaihtoehdoista. Tutkimuksessa oli mukana lähes 1400 metsänomistajaa, joilla oli voimassa oleva metsäsuunnitelma. Jokaiselle metsänomistajalle tehtiin viisi vaihtoehtoista hakkuuohjelmaa. Ne olivat: a) ei hakkuita, b) säästö-, c) kestävyys-, d) rahoitus- ja e) kaikki pois -hakkuuohjelma. Vastaajista yli 60 prosenttia metsänomistajista valitsi puuntuotannollista kestävyyttä tavoittelevan hakkuuohjelman.

Mikäli metsänomistajat toteuttaisivat hakkuuaikomuksensa, yksityismetsien käyttöaste voitaisiin nostaa lähes 90 prosenttiin. Jos metsänomistaja on selvillä eri hakkuumahdollisuuksista ja tietää metsänsä taloudellisen arvon, se vaikuttaa myös hänen asenteisiinsa ja hakkuita koskeviin päätöksiinsä. Metsän taloudellisten käyttömuotojen merkitys ajaa ohi "viherarvojen", jos metsänomistajilla on käytettävissään vaihtoehtolaskelmia siitä, millaisen taloudellisen tuloksen mikäkin puuntuotantostrategia antaa.

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistolla laskettuun yksityismetsien kestävään hakkuusuunnitteeseen (53 miljoonaa kuutiota vuodessa) verrattuna metsänomistajien pitkän aikavälin hakkuuaikomukset, keskimäärin 47 miljoonaa kuutiota vuodessa, ovat 13 prosenttia pienemmät. Sen sijaan metsäkeskusten metsäsuunnitelmat aliarvioivat yksityismetsien kestäviä hakkuumahdollisuuksia. Metsäkeskusten metsäsuunnitelmien yhdistelmätiedoista laskettu hakkuusuunnite oli 11 prosenttia potentiaalisia hakkuumahdollisuuksia pienempi.

Metsänomistajien hakkuuaikomukset eivät siis ole este metsäteollisuuden investoinneille. Väitöskirjassa esitetään hakkuulaskelmamenetelmä, joka kannattaa ottaa yksityismetsätaloudessa käyttöön nyt, kun metsäpolitiikan työkalupakissa ei juuri ole puuntuotantoa ja hakkuita kannustavia välineitä, toteaa tutkija Mauno Pesonen. Metsänhoidon lisäksi kannattaisi nyt kiinnittää enemmän huomiota myös metsänomistajien hoitoon.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Vastuututkija Mauno Pesonen, METLA puh. 0400-454 939, (09) 8570 5778 ja fax (09) 8570 5809.

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/