[METLA Tiedote]
6.6.1997

MINISTERI HEMILÄ VIHKII METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN UUDEN KESKUSLABORATORION

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä vihkii 6.6.1997 Metlan keskuslaboratorion uudisrakennuksen Vantaan Jokiniemessä. Rakennuksen pinta-ala on 1837 m2, josta hyštypinta-alaa on 1133 m2. Kokonaiskustannukset olivat 22,3 miljoonaa markkaa. Uusi keskuslaboratorio luo entistä paremmat edellytykset tehdä puuntuotantoa edistävää sekä metsien terveydentilaa ja metsätalouden toimenpiteiden ympäristövaikutuksia selvittävää tutkimusta. Siellä on tilat biokemian, molekyylibiologian, mikrobiologian ja radiokemian laboratorioille. Lisäksi vanhoista rakennuksista uuteen siirtyvät epäorgaanisen ja orgaanisen kemian laboratoriot.

Keskuslaboratoriossa tutkitaan vuosittain yli 75 000 vesi-, kasvi- ja maanäytettä, joista tehdään noin puoli miljoonaa analyysiä. Analyysejä, joissa tutkitaan eri aineiden pitoisuuksia näytteissä, täydentävät eri laboratorioissa tehtävät tutkimukset: biokemian laboratoriossa tutkitaan metsäekosysteemin toiminnan mekanismeja, molekyylibiologian laboratoriossa metsäpuille tauteja aiheuttavien sienien perinnöllistä muuntelua ja epidemiologiaa sekä mikrobiologian laboratoriossa mikrobiyhteisöjen monimuotoisuutta ja mikrobien toimintaa maaperässä. Radiokemian laboratorio tarjoaa asianmukaiset tilat radioaktiivisten aineiden käsittelyyn isotooppitekniikkaa hyödyntävissä tutkimuksissa.

Metlan Vantaan tutkimuskeskuksessa työskentelee runsaat 250 henkilöä, joista laboratoriossa on noin 40. Tutkimuskeskus tarjoaa erityisosaamista maan- ja suontutkimuksen, metsänhoidon, metsägenetiikan, metsänkasvun, metsäpatologian, metsäeläintieteen, puun laadun tutkimuksen ja metsäteknologian aloilla.

Lisätietoja: laboratorionjohtaja, FT Maija Jarva, puh. 09-857 05 440.