[METLA Tiedote]
28.2.1997

Metsäntutkimuslaitokselle uusi johtokunta

Valtioneuvosto on määrännyt Metsäntutkimuslaitokselle (Metla) uuden johtokunnan toimikaudeksi 1.3.1997 - 29.2.2000. Puheenjohtajana tällä kolmivuotiskaudella toimii erityisavustaja Jan Heino maa- ja metsätalousministeriöstä. Johtokunnan varapuheenjohtaja on Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Eljas Pohtila.

Johtokunnan muut jäsenet ovat:
Metsäjohtaja Martin Lillandt, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
Johtaja Hannu Valtanen, Metsäteollisuus ry
Professori Outi Savolainen, Suomen Akatemia
Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen Ympäristökeskus
Teollisuusneuvos Paula Nybergh, kauppa- ja teollisuusministeriö
Metsätalousinsinööri Ilpo Puputti, Metla, henkilöstön edustaja

Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen mukaan tutkimuslaitoksen johtokuntaan kuuluu ylijohtaja ja enintään seitsemän muuta laitoksen toimialaa tuntevaa jäsentä. Yhden jäsenistä tulee edustaa laitoksen henkilökuntaa. Johtokunnan jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/