[METLA Tiedote]
20.11.1997

Puu myös vesikattomateriaaliksi

Puun käyttöä rakentamisessa pyritään edistämään tutkimalla kotimaisten puulajien säänkestävyyttä vesikattomateriaalina. Metlan Joensuun tutkimusaseman koordinoimassa tutkimuksessa rakennetaan tänään ensimmäiset paanulautakatot Pohjois-Karjalan Maataloussäätiön Kukkolan tilalla. Testattavia puulajeja ovat mänty, kuusi, haapa ja lehtikuusi, ja puumateriaali on joko lämpökäsiteltyä, kuumapuristettua tai käsittelemätöntä. Puumateriaalin käyttökelpoisuutta verrataan perinteisiin tiili- ja peltikatteisiin, kertoo hankkeen vetäjä professori Hannu Viitanen Metlasta.

Kukkolan tilan alueella korjataan asuintalojen huoltokatokset. Samassa yhteydessä katosten vesikattomateriaaleiksi tulee eri puulajeista tehtyjä ja eri tavoin käsiteltyjä kattopaanulautoja. Paanutyyppi on joensuulaisen Matti Rantosen kehittämä urapaanu, jota kokeillaan sekä käsittelemättömänä että roslagin mahongilla käsiteltynä. Urapaanun lisäksi materiaalina ovat perinteiset kattolaudat, jotka on tehty haavasta, kuusesta, männystä ja lehtikuusesta.

Ennen sääkokeen aloitusta puumateriaaleista kirjataan ylös kosteus, mitat sekä väri. Kokeen kuluessa seurataan mittojen muutosta, kosteutta sekä muita mahdollisia sään aiheuttamia muutoksia.

Tutkimus liittyy alkavaan lehtikuusen ominaisuuksia selvittävään laajempaan tutkimukseen jossa yhteistyökumppaneina Metlan lisäksi ovat VTT Rakennustekniikka, Joensuun yliopisto sekä useita puualan yrityksiä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Metsäntutkimuslaitos, Hannu Viitanen, Joensuun tutkimusasema puh. (013) 251 4141, 040-512 3708, sähköposti: hannu.viitanen@metla.fi

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/