[METLA Tiedote]
8.8.1997

Raakapuun markkinat entistä keskittyneempiä

Metsäteollisuuden puunhankintaa leimaa voimakas keskittyneisyys, jolloin kullakin puunhankinta-alueella toimii vain vähän ostajia. Yksi syy keskittymiseen ovat metsäteollisuuden fuusiot, joiden seurauksena puuta ostavien yritysten koko on kasvanut ja lukumäärä samalla pienentynyt. Tämä käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jossa selvitettiin puunhankinnan keskittymistä ja raakapuun kulkuvirtoja hankinta-alueilta käyttöpaikoille.Tutkimus perustuu 127 suurimmalle raakapuun ostajalle lähetettyyn kyselyyn

Kuitupuun hankinta on keskittyneempää kuin tukkipuun ja lehtipuun keskittyneempää kuin havupuun. Tutkimusvuonna 1994 teollisuus hankki raakapuuta ennätykselliset 49 miljoonaa kuutiometriä. Kymmenen suurimman metsäteollisuusyrityksen osuus ostoista oli 83 prosenttia. Tärkeimmät hankinta-alueet olivat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueet. Näiltä alueilta saatiin noin kolmannes raakapuun määrästä. Neljännes kotimaan raakapuusta kuljetettiin jalostettavaksi Kymen metsäkeskuksen alueelle, jonne on sijoittunut useita suursahoja ja merkittävin osa puumassateollisuudesta.

Raakapuun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 118 kilometriä. Tukkipuuta kuljetettiin 90 ja kuitupuuta 146 kilometriä. Pisimmät kuljetusmatkat olivat Lapin, Kymen ja Pohjanmaan rannikon alueella käytetyllä raakapuulla.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu
Aarre Peltola puh. (09) 8570 5226, sähköposti: aarre.peltola@metla.fi,
Sinikka Västilä puh. (09) 8570 5295, sähköposti: sinikka.vastila@metla.fi

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/