[METLA Tiedote]
12.6.1997

LÄMMIN SÄÄJAKSO LYHENTÄÄ NOPEASTI ALKUKESÄSTÄ SYNTYNEITÄ EROJA LUONNON KASVURYTMISSÄ

Tuomen kukinta alkoi Etelä-Suomessa tänä vuonna kesäkuun ensimmäisinä päivinä ja on nyt lämpimän sään saattelemana edennyt niin, että tuomi kukkii jo Oulun korkeudella. Utsjoen Kevolla tuomi oli kukassa viime kesänä 6. heinäkuuta. Mikäli sääoloissa ei tapahdu kovin paljon normaaliarvoista poikkeavaa, tuomi tulee kukkaan pohjoisimmassa Lapissa viime vuoden tapaan heinäkuun alussa tai jopa hieman aiemmin.

Metsäntutkimuslaitos tiedotti edellisen kerran fenologisista ilmiöistä toukokuun lopussa, jolloin hieskoivu oli hiirenkorvalla eteläisessä Suomessa. Esimerkiksi Bromarvin Solbölessä lehti oli täysikasvuinen jo 2.6. Nyt koivun lehti alkaa olla täysikasvuinen Oulun korkeudella asti. Pohjois-Suomessa saunojat saavat tyytyä vielä viimekesäisiin vastoihin tovin aikaa, sillä esimerkiksi Inarin Saariselällä koivun lehti oli 8.6. vasta hiirenkorvalla.

Metsäntutkimuslaitoksessa kerätään säännöllisesti tietoa metsissä vuosittain toistuvien biologisten tapahtumien ajankohdista. Ilmiöiden seuraamiseksi perustetaan koko maan kattava fenologinen tutkimusverkosto, jossa havainnoidaan muun muassa koivujen lehteen puhkeaminen, kellastuminen ja variseminen sekä mustikan ja puolukan kukinta, marjojen kypsymisajankohta sekä marja- ja sienisatojen määrä. Myös männyn pituuskasvu on yksi havainnoitavista seikoista. Tänä vuonna männyn pituuskasvu käynnistyi Etelä-Suomessa Lapinjärvellä 12.5. ja nyt se on edennyt jo Kolarin korkeudelle.

Metla on tehnyt fenologisia havaintoja omissa tutkimusmetsissään jo 1960-luvulta lähtien. Nyt laajennettavassa verkostossa havaintoja kerätään yhdessä yliopistojen ja muiden laitosten kanssa. Havaintoverkosto kattaa koko maan, ja havainnot tehdään vuosittain samoilta paikoilta ja samoista puista.

Fenologia on tieteenala, joka tutkii biologisten toimintojen rytmiikkaa eli vuodenaikais- ja vuosivaihteluita sekä eri tekijöiden, kuten esimerkiksi lämpötilan ja valomäärän suhdetta niihin. Suomi on fenologisen tutkimuksen kannalta ihanteellinen maa: meillä on selvät vuodenajat, ja maa ulottuu pituussuunnassa lehtimetsävyöhykkeen pohjoisosista havumetsävyöhykkeen yli lähes arktiselle tundralle. Kevätkesällä esimerkiksi puiden lehteentulo etenee "vihreänä aaltona" läpi maan etelästä pohjoiseen.

Lisätietoja: Dosentti Eero Kubin, puh. (08) 531 2261
Tutkija Jarmo Poikolainen, puh. (08) 531 2253
Metsätalousinsinööri Jorma Pasanen, puh. (08) 5312 254
WWW-palvelu

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/