[METLA Tiedote]
29.7.1997

EUROOPAN LUONNONMETSIEN KÄSITTEET YHTENÄISIKSI

Euroopan johtavat luonnonmetsien tutkijat sekä metsä- ja ympäristöhallinnon edustajat kokoontuvat 30.-31.7.1997 Metsäntutkimuslaitoksen Pallas- Ounastunturin kansallispuistoon sopimaan luonnonmetsien käsitteistä. Tutkijaryhmä tutustuu kokouksen jälkeen 1.-3.8. Suomen suojelualueisiin ja luonnonmetsien tutkimuksiin Lapissa ja Kainuussa sekä retkeilee Venäjän Karjalassa Kostamuksen ja Vuokkiniemen alueilla. Kokoontuminen on vuotuistapahtuma Euroopan Unionin rahoittamassa COST-tutkimuksessa "Euroopan luonnonmetsien tutkimusverkko". Kokouksen järjestäjinä toimivat Euroopan Metsäinstituutti (EFI) ja Metsäntutkimuslaitos, ja siihen osallistuu 45 tutkijaa 18 Euroopan eri maasta. Tutkimushankkeen puheenjohtajana toimii MMT, metsäattasea Jari Parviainen.

Metsien suojeluvaatimukset ovat lisääntyneet kaikkialla Euroopassa eliölajien monimuotoisuuden säilyttämisen ja metsänhoidon kehittämisen takia. Suojelualueiden nimitykset ja käytön aste vaihtelevat kuitenkin suuresti ilmasto- ja kasvillisuuserojen, metsien käyttöhistorian, väestömäärän ja metsien taloudellisen merkityksen takia. Näin ollen eri maiden suojeluprosentit eivät ole suoraan verrannollisia toisiinsa. Ensimmäinen askel eurooppalaisen suojelualueiden verkoston yhtenäistämiseksi on käsitteistön selventäminen ja eri maiden suojeluohjelmien erojen hyväksyminen ja tunnistaminen. Nyt järjestettävässä kokouksessa pyritään selvittämään muun muassa se, millaisia metsänhoitotoimenpiteitä kansallispuistoissa voidaan tehdä ja miten riistaeläimiin pitää suhtautua.

Kaikkein rajatuimman suojelualueiden ryhmän muodostavat luonnonpuistot ja luonnonmetsäsäästiöt. Nämä metsäalueet on jätetty kehittymään luonnontilaisina, eikä ihminen saa niihin toiminnallaan puuttua. Luonnonmetsäsäästiöiden koko ja sijainti muiden metsäalueiden yhteydessä vaihtelee paljon Euroopassa. Suurimmat koskemattomat alueet sijaitsevat Pohjoismaissa ja Itä-Euroopan vuoristoseuduilla. Keskittämällä tutkimusta tällaisiin luonnonmetsäreservaatteihin voidaan kartuttaa tietoa muun muassa luonnonmetsien kehitysrytmistä, luonnontuhoista (esimerkiksi metsäpalot), lahoavan puuaineksen osuudesta metsissä ja metsien uudistumisesta. Tuloksia voidaan soveltaa metsänhoidon kehittämiseen ja metsien suojeluverkkojen suunnitteluun.

Euroopan luonnonmetsien tutkimusverkko -tutkimus on kolmivuotinen hanke ja se päättyy syksyllä 1998. Ennen nyt pidettävää kokousta tutkijat ovat retkeilleet aiemmin Ranskassa, Euroopan ensimmäisessä luonnonpuistossa Fontainbleaussa sekä Saksassa Göttingenin ja Freiburgin alueilla.

Kokoukseen osallistuvat maat ovat laatineet ns. maaraportit, joissa esitellään kunkin maan tämänhetkinen metsien suojelutilanne ja luonnonmetsiin kohdistuva tutkimus. Työskentelyjä varten on muodostettu kaksi työryhmää. Toinen näistä selvittää suojelualueiden käsitteitä, suojelualueverkostoa sekä tutkimustoimintaa suojelualueilla. Toinen työryhmä keskittyy luonnonmetsien tutkimusmenetelmiin sekä metsien rakenteen mittaamiseen ja kuvaamiseen.

Lisätietoja: tutkimushankkeen puheenjohtaja, MMT Jari Parviainen, puh +49 0228 382 9859
varapuheenjohtaja, tri Kostas Kassioumis, Kreikka
Työryhmä I, vetäjä tri Winfried Bücking, Saksa
Työryhmä II, vetäjä tri Eduard Hochbichler, Itävalta
Kokouksen sihteeri, Lars Laestadius, COST Commission, Belgia

Suomen retkeilyn johtaja, kansallispuiston johtaja Lasse Lovén,
Metla, puh 049-104346
Sihteeri, Minna Kettunen, Euroopan Metsäinstituutti, puh 050-5224291

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/