[METLA Tiedote]
25.11.1997

Luonnon virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta tutkitaan

Metsäntutkimuslaitoksen aloitteesta on perustettu luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointiprojekti (LVVI), koska virkistysalueista ja -palveluista ei ole valtakunnallisesti kattavaa tietoa. Näiden alueiden ja palveluiden suunnittelua varten tarvitaan tietoa nykykäytöstä sekä ennusteita tulevasta.

Tuloksilla on käyttöä ensisijaisesti valtion ja kuntien ulkoiluhallinnon ja virkistyksen voimavarojen suunnittelussa. Tutkimus palvelee muun muassa kuntia, jotka panostavat luontomatkailun kehittämiseen. Myös ulkoilun kansalaisjärjestöt ja tavalliset ulkoilijat saavat tietoa perustellakseen omia näkökantojaan ulkoilupolitiikasta.

Valtakunnallisella kysyntätutkimuksella kerätään tietoa ulkoiluharrastuksiin osallistumisesta, luonnossa virkistäytymisen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta sekä ulkoilun terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Virkistysmahdollisuuksien tarjonnasta selvitetään muun muassa ulkoilu- ja retkeilyalueet, ulkoilureitit ja muut virkistyspalvelut. Virkistysalueilla tehtäviä kävijätutkimuksia varten tuotetaan malleja kyselyjen ja havainnoinnin tekemiseen.

Tutkimus toteutetaan vuosina 1998-2000. Vuoden 1997 aikana Turun, Hämeenlinnan, Polvijärven, Kuhmon ja Enontekiön alueella tehtiin koekysely, jonka avulla kerättiin tietoa tutkimusmenetelmien soveltuvuudesta ja kustannuksista.

Projektin koordinaattorina on Metla yhteistyökumppaneinaan Helsingin, Joensuun ja Jyväskylän yliopistot, Suomen ympäristökeskus, Tilastokeskus, Metsähallitus, Kuntaliitto ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Tutkimuksen rahoituksesta vastaavat pääosin ympäristö-, maa- ja metsätalous-, opetus-, kauppa- ja teollisuus- sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventointiprojektiseminaari pidetään 25.11.1997 klo 9.00-17.00 Osuuspankkiopistolla, Kallvikintie 28, Vuosaari, Helsinki.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Metsäntutkimuslaitos, Tuija Sievänen puh. (09) 8570 5769 (27.11.1997) sähköposti: tuija.sievanen@metla.fi, http://www.metla.fi/tiedotteet/

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/