ÄMETLA TiedoteÅ
13.5.1996

Ruskomäntypistiäinen uhkaa vielä Savoa

Männyn neulasia ahmivista ruskomäntypistiäisen toukkaryhmistä ei päästä vielä alkavanakaan kesänä eroon Savossa. Osalla viime kesän tuhoalueista kanta on jo laskussa, mutta monin paikoin terveitä munia on todettu vielä runsaahkosti, kertoo tutkija Martti Varama Metlasta. Muualla maassa pistiäiskannat ovat alhaiset. Viime kesänä toukkien aiheuttamia neulastuhoja arvioitiin esiintyneen 25 000 hehtaarilla. Kylmä talvi ei munia tuhonnut, sillä ne sietävät pakkasta jopa -37 astetta.

Ruskomäntypistiäisennuste perustuu talven ja kevään aikana kerättyyn 1400 oksanäytteeseen, joista tutkittiin neulasissa talvehtivien munien määrä ja kehityskelpoisuus. Näytteitä kerättiin kahdeksan metsälautakunnan alueelta kaikkiaan 77 metsiköstä 18 kunnasta.

Suurin munamäärä, 215 tervettä munaa puolen metrin mittaisessa näyteoksassa, löytyi Savonlinnasta. Useissa muissa Savon näytteissä oli 80-180 tervettä munaa oksassa. Lounais-Suomesta, Hämeestä ja Kainuusta näyteoksasta löytyi yleensä vähemmän kuin 10 tervettä munaa.

Tuhoista jo kärsineissä metsissä 100 tervettä munaa oksassa merkitsee niin suurta toukkamäärää, että vanhemmat neulaset tulevat syödyiksi. Hyväkuntoisissa metsissä saman vahingon aikaansaamiseksi tarvitaan 200-250 toukkaa. Toukat eivät yleensä syö uusimpia, samana kesänä syntyneitä neulasia ja niiden turvin puut selviävät ankaristakin tuhokausista hengissä, mutta kasvu hidastuu.

Ellei toukkia tuhoava virustauti puhkea kannan keskuuteen luontaisesti, saattaa Savon männiköitä paikoin uhata vanhojen neulaskertojen menetys toistamiseen. Tätä muulle luonnolle vaaratonta monisärmiövirusta voidaan käyttää myös torjunnassa. Oikea ajoitus on torjunnan onnistumisessa tärkeää. Virus tulee ruiskuttaa toukkien vaivaamiin metsiin kesäkuussa, heti kun toukat ovat kuoriutuneet munista. Lentoruiskutuksiin turvauduttiin viimeksi kesällä 1991.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tutkija Martti Varama, Metla,Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 857051


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/