[METLA Tiedote]
1.11.1996

Geenisiirroilla erityisominaisuuksin varustettuja laatupuita

Puiden laatuominaisuuksiin vaikuttavat geenit ovat parhaita ehdokkaita metsäpuihimme siirrettäviksi geeneiksi, toteaa mäntyjen geenisiirtoihin väitöskirjassaan perehtynyt Metlan tutkija Tuija Aronen. Esimerkiksi kuusesta kartoitetusta pendula-geenistä, joka aiheuttaa kapealatvaisuutta ja ohutoksaisuutta nopeaan kasvuun yhdistyneenä, saattaa olla hyötyä ihanteellista mäntytyyppiä jalostettaessa.

Aronen uskoo, että siirtogeenisten mäntyjen tuottaminen onnistuu jo lähivuosina. Tulevaisuudessa lienee mahdollista tuottaa geenisiirtojen avulla erityisominaisuuksin varustettuja laatupuita erikoistarkoituksiin.

Kestävyysgeenien siirtämiseen metsäpuihin tulisi sen sijaan suhtautua varauksella ainakin nykytilanteessa, jossa tuhot eivät mainittavasti haittaa metsänkasvatusta. Tuholaiset ja taudinaiheuttajat saattavat Arosen mukaan murtaa geenisiirroilla aikaansaadun kestävyyden puun vuosikymmeniä kestävän elinkaaren aikana. Tällaisten ongelmien ilmetessä metsäviljelmää ei voi korvata seuraavalla kasvukaudella toisella, paremmalla lajikkeella niin kuin peltokasvien jalostuksessa. Myöskään torjunta-aineiden käytön suosiminen niitä kestäviä puita jalostamalla ei tunnu mielekkäältä.

Siirretyt geenit leviävät ympäröiviin luonnonpopulaatioihin erittäin todennäköisesti, ellei siirtogeenisistä puista tehdä steriilejä. Pendula-geenin kaltaisten tekijöiden leviämisestä ei välttämättä ole mitään haittaa - onhan männyltä löydetty kapealatvaisia, ohutoksaisia luonnon mutantteja. Siirrettäessä geenejä metsäpuiden tapaisiin pitkäikäisiin kasveihin on lisäksi varmistuttava siitä, että siirretyt geenit toimivat halutulla tavalla pitkälläkin aikavälillä. Kaiken kaikkiaan tarvitaan keskustelua puiden geenisiirtojen päämääristä ja sovellutuksista.

Lisätietoja: Tuija Aronen, Metla/Punkaharjun tutkimusasema puh (015)730 2233.
Hely Häggman, Metla/Punkaharjun tutkimusasema puh. (015) 730 2231

Biotekniikan mahdollisuuksista metsänjalostuksessa kerrotaan tarkemmin Metsätieteen aikakauskirja Folia Forestalian tuoreessa numerossa 2/1996.


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/