[METLA Tiedote]
8.11.1996

METSÄSEKTORIN SÄÄDÖSTIETOPANKKI TOTEUTETAAN INTERNETIN WWW-YMPÄRIST\SSÄ

Metsäntutkimuslaitos ja Oy Edita Ab allekirjoittavat tänään sopimuksen metsäsektorin säädöstietopankin perustamisesta. Tietopankki toteutetaan on line-palveluna Internetin WWW-ympäristössä ja se sijoitetaan osaksi Metsäntutkimuslaitoksen METINFO-tietojärjestelmää. Tietopankin toteutuksesta vastaa Edita. Tietopankki julkistetaan vuoden 1997 alussa, mutta viimeistään metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön uudistuessa.

Laajasti käsitetyn metsä- ja ympäristölainsäädännön lisäksi tietopankki sisältää keskeisen metsäsektoria koskevan talous-, siviili- ja työlainsäädännön. Tietopankin ensimmäisen vaiheen tietosisältö perustuu Suomen säädöskokoelmassa julkaistuihin lakeihin, asetuksiin ja valtioneuvoston päätöksiin. Lisäksi tietokanta sisältää suoran linkityksen säädöksiin liittyviin hallituksen esityksiin sekä eduskunnan valiokuntien mietintöihin ja valikoidusti KKO:n ja KHO:n oikeustapauksiin. Jatkossa tietokantaan lisätään keskeisiä EU-säädöksiä sekä ohjeita ja viranomaispäätöksiä virallisen lainsäädännön ulkopuolelta.

Metsä- ja ympäristöasioiden merkityksen kasvaessa myös niitä ohjaavien säädösten määrä on lisääntynyt ja uudistunut. Ajantasainen, säännöllisesti päivitettävä metsäsektorin säädöstietopankki tarjoaa joustavan tietopalvelun organisaatioille, jotka päivittäisessä toiminnassaan joutuvat ottamaan huomioon metsä- ja ympäristöalan lainsäädännön.

Vuoden 1997 aikana toteutetaan myös METINFO-tietojärjestelmän metsäsektorin tilastotietokanta ja palveluhakemisto Internetin WWW-ympäristössä.

Lisätietoja: Timo Lepistö/Oy Edita Ab, puh. (09) 566 0355 ja Eero Mikkola/Metla, puh. (09) 857 05 228.

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/