[METLA Tiedote]
8.8.1996

MÄNNYLLE KEHITTYMÄSSÄ RUNSAS KÄPYSATO

Kylmä alkukesä vaarantanut siementen kypsymisen

Metsäntutkimuslaitoksen viimeisimmän siemensatoennusteen mukaan männyn käpysato on tänä vuonna runsas, paikoitellen jopa erinomainen. Kuusen käpysato puolestaan jää keskinkertaista heikommaksi lähes koko maassa.

Männyissä runsaasti käpyjä, siementen laatu vielä kysymysmerkki Männyn hyvä siemensato Etelä- ja Keski-Suomessa luo hyvät edellytykset männyn taimien syntymiselle ja metsien luontaisen uudistamisen onnistumiselle ensi keväänä. Pohjois-Suomen siemensato uhkaa jäädä huonolaatuiseksi kylmän ja sateisen alkukesän takia. Lapissa, Kainuussa ja myös Pohjois-Karjalassa kasvukausi oli heinäkuun jälkipuoliskolla pari viikkoa pitkäaikaisia keskiarvoja jäljessä. Tästä syystä siementen tuleentuminen voi jäädä näillä alueilla vaillinaiseksi ja siemen itävyydeltään heikkolaatuiseksi, toteaa Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Tatu Hokkanen.

Pohjois-Suomessa ei ole vuosiin ollut runsasta männyn siemensatoa, joten hyvälaatuisen männyn siemenen tarve on tällä hetkellä suuri. Lopullinen varmuus siementen kypsymisestä ja laadusta saadaan vasta syys-lokakuussa, jolloin ratkeaa myös käpyjen keräyksen kannattavuus ja laajuus.

Mikäli siemensato jäisi tänä vuonna heikkolaatuiseksi, saattaa ensi vuosi vielä tarjota mahdollisuuden hupenevien siemenvarastojen täydentämiseen. Alustavien tietojen mukaan männyn emikukinta oli nimittäin tänä kesänä keskimääräistä runsaampaa Etelä-Lapissa ja erityisesti Oulun läänin alueilla, vaikka kukinta ei yltänytkään viime vuoden huipputasolle. Myös muualla maassa Kaakkois-Suomea lukuunottamatta männyn kukinta on ollut keskinkertaista runsaampaa.

Etelä-Suomen kuusissa käpyjä runsaasti, muualla maassa käpysato heikko Kuusen käpysato on koko maassa eteläisintä Suomea lukuunottamatta heikko tai lähes olematon. Etelä-Suomen kuuset tuottavat runsaasti käpyjä nyt jo toisena vuotena peräkkäin, mikä on nimenomaan kuuselle harvinainen ilmiö. Tämän vuoden kävyt sijaitsevat kuitenkin pääosin eri puuyksilöissä kuin vuosi sitten. Uuden käpysadon uhkana ovat käpytuholaiset, jotka saattavat vahingoittaa satoa siinä määrin, että kuusta ei kannata uudistaa kaistalehakkuina.

Koivun siementen variseminen alkamassa Koivun siemensato jää heikoksi lähes koko maassa. Parhain sato on tulossa Uudenmaan, Hämeen ja Satakunnan hieskoivikoihin. Näitä alueita huonommassa asemassa on Itä- ja Pohjois-Suomi, missä koivu kukki heikosti viime keväänä. Koivu varistaa siemenensä pääosin elo-syyskuun aikana.

Lisätietoja: tutkija Tatu Hokkanen, Metla/Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 857 05 445, fax. (09) 857 05 361, sähköposti: Tatu.Hokkanen@metla.fi.


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/