[METLA Tiedote]

SUOMEN ENSIMMÄINEN SIENIPOLKU AVATTU 30.8.1996

Metsäntutkimuslaitoksen Kivalon tutkimusalueeseen

Metsäntutkimuslaitoksen Kivalon tutkimusalueeseen, Kaihuanvaaraan on avattu sienipolku. Sienipolku on tiettävästi Suomen ensimmäinen ja se palvelee sienestäjiä, opetustyötä tekeviä yhdistyksiä ja oppilaitoksia sekä matkailu- ja virkistyskäyttöä. Kivalon tutkimusalueessa nyt avattu polku on alueen kolmas luontopolku, ja samalla se on osa suurempaa rakenteilla olevaa polkuverkkoa. Siperian alueelle on suunnitteilla vielä metsäpolku sekä vaeltajien reittejä.

5,8 kilometriä pitkän polun varrella esitellään 15 parasta/yleisintä kotitalouksissa käytettävää ruokasientä. Matkan varrella kerrotaan myös perustietoja myrkkysienistä, käävistä ja yleensä sienten merkityksestä metsäluonnossa. Sienet esitellään oikeilla kasvupaikoilla luonnollisen kokoisina ja värisinä. Metsässä voi tutustua myös vasta perustettuun korvasieniviljelmään, jonka arvioidaan tuottavan sieniä vasta muutaman vuoden kuluttua. Lisäksi polun varrella on viisi lisäkohdetta, joissa esitellään alueen historiaa ja metsikkötietoja.

Polulle voi lähteä kolmesta, kartoin varustetusta lähtöpaikasta, joissa kussakin esitellään havainnollisin kuvin sienien tunnistamista, poimimista, perkausta ja esikäsittelyä. Polku kulkee Kaihuajärven, Rantalan ja Sirénin kämpän välisessä maastossa, jatkuu halki lehtojensuojelualueen ja käy näköalapaikalla Kaihuavaaran rinteellä. Polku on viitoitettu ja kosteat paikat on pitkostettu. Ruokailu on mahdollista Kaihuajärven rannan avotulipaikassa ja Sirénin päivätuvassa, joka on saneerattu ja avattu yleiseen käyttöön retkeilijöiden taukopaikaksi.

Suomen kerättävissä oleva ruokasienisato on noin 270 miljoonaa kiloa vuosittain. Siitä kerätään talteen vajaa 3 prosenttia eli noin 6 miljoonaa kiloa. Sienten talteenotossa on suuria alueellisia eroja. Ahkerimmat poimijat löytyvät Itä-Suomesta: kauppaan tulevasta sienisadosta itäsuomalaiset keräävät 80-90 prosenttia, lappilaiset puolestaan vain yhden prosentin. Nyt avatun sienipolun toivotaan luovan edellytyksiä sienien käytön lisäämiseen kotitalouksissa ja innostavan myös hankkimaan poimintatuloja sienistä.

Sienipolun pääsuunnittelija on metsätalousinsinööri Mirja Vuopio, rakennustyöstä vastaavat Kivalon tutkimusalueen metsurit. Polun rakentaminen on rahoitettu työllisyysvaroin.

Lisätietoja: Tapani Pohjola, Metsäntutkimuslaitos, puh. 016-336 411, 049-377 746.


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/