[METLA Tiedote]
3.2.1996

Metsäntutkimuslaitoksen siemensatoennuste:

KUUSEN LUONTAINEN UUDISTAMINEN TÄNÄ VUONNA EPÄVARMAA, MUTTA JO NYT KANNATTAA VARAUTUA HYÖDYNTÄMÄÄN MÄNNYN ENSI VUODEN RUNSAS SIEMENSATO

Siemen- ja käpytuholaiset saattavat tehdä tyhjäksi metsänomistajien toiveet kuusen luontaisen uudistamisen onnistumisesta ensi kesänä. Tuholaisten aiheuttamien vahinkojen takia määrältään runsaasta kuusen siemensadosta tulee laadullisesti huono. Sen sijaan metsän omistajien kannattaa nyt varautua männiköiden luontaiseen uudistamiseen, sillä keväällä 1997 odotetaan erinomaista männyn siemensatoa ainakin Etelä-Suomeen, kertoo tutkija Tatu Hokkanen Metlasta.

Ennuste vuodeksi 1996: kuusen käpysato huonolaatuinen, männyn ja koivun siemensatojen määrä pääosin alle keskiarvon Kuusen käpysato on koko maassa määrältään runsas, mutta siemen- ja käpytuholaisten yleisyyden takia siemensadon laatu jää poikkeuksellisen huonoksi. Varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomessa terveiden siementen määrä on hyvin alhainen, ja kaistaleena avohakattujen alueiden luontainen uudistuminen on ensi kesänä siksi monin paikoin epävarmaa. Hyvän uudistamistuloksen varmistaakseen metsän omistajan kannattaa ehdottomasti myös harkita kuusikon uudistamista istuttamalla keväällä tai vii meistään ensi syksynä. Sen sijaan suojuspuuasentoon hakatuissa kuusikoissa viljelytarvetta ei ole, koska uudistuminen perustuu pitemmän ajan kuluessa syntyvien taimien hyväksikäyttöön.

Koivulle Metla ennustaa kevääksi 1996 keskimääräräistä heikompaa kukintaa lähes koko maahan ja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. Sen sijaan Lounais-Suomessa (Satakunta, Uusimaa, Häme) koivut kukkivat paikoitellen runsaastikin, tosin hieskoivut kukkivat runsaammin kuin metsätaloudellisesti arvokkaammat raudukset. Koivujen siemenet kypsyvät varisemaan jo kukkimisvuonna, pääosin elo-syyskuussa.

Männyn siemensato on muualla maassa kuin Uudellamaalla, Satakunnassa, Hämeessä ja Kymenlaaksossa keskiarvon alapuolella keväällä 1996.

Ennuste vuodeksi 1997: Männyn siemensato runsas koko maassa Viime kesän kukintahavaintojen perusteella männyn käpysato on ensi vuoden keväällä erinomainen Etelä- ja Keski-Suomessa, mikä tarjoaa hyvät edellytykset männiköiden luontaiselle uudistamiselle sekä uudistamisrästien paikkaamiselle. Männikön hakkuut siemenpuuasentoon olisi tehtävä pian, ja maa on muokattava uudistumiselle sopivaksi viimeistään syksyllä 1996. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että männyn luontainen uudistaminen on karujen kasvupaikkojen uudistamismenetelmä, eikä se sovellu viljaville maapohjille.

Pohjoisessa Suomessa luontaisen uudistamisen mahdollisuus on vielä epävarma. Siemensadon määrän odotetaan pohjoisessakin olevan huippuluokkaa, mutta siementen laadun ratkaisevat ensi kesän sääolot. Mikäli kesästä tulee kylmä, siemenet eivät ehkä tuleennu riittävästi, jolloin koko runsas siemensato menee hukkaan siementen huonon itävyyden takia. Lämmin kesä olisi erittäin tarpeellinen, sillä Lapin siemenvarastot ovat paikoitellen huvenneet olemattomiin.

Ennusteita jo silmuista Silmujen mikroskooppitutkimuksilla on voitu selvittää, että keväällä 1997 variseva kuusen siemensato on heikohko, enintään keskinkertainen. Sen sijaan männyn silmunäytteistä on löytynyt runsaasti emikukinnon aiheita, mikä viittaisi kohtalaisen hyvään käpysatoon keväällä 1998.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätiedot: MMM Tatu Hokkanen, Metla, Vantaan tutkimuskeskus. Puh. (09) 8570 5445, fax. (09) 8570 5361, E-mail: Tatu.Hokkanen@metla.fi


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)