[METLA Tiedote]
5.12.1996

Metlasta menetelmiä kestävän metsätalouden suunnitteluun.

Tutkimuspäivä 10.12.1996, alkaen klo 9.00
Oulun yliopistossa, luentosali L 4

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimusohjelmassa 'Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen' on kehitetty menetelmiä, joiden avulla voidaan aikaisempaa paremmin tarkastella metsätalouden taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia jo suunnitteluvaiheessa.

Tutkimusohjelman metsäsuunnittelun tutkimuksia sekä niiden tuloksia esitellään Oulussa järjestettävän tutkimuspäivän esitelmissä. Tutkimuspäivän teemana on 'Metsäsuunnittelun uudet tuulet'. Esitelmissä tarkastellaan paitsi suunnittelumenetelmiä ja niistä saatuja kokemuksia myös metsäsuunnittelun ekologisen tietopohjan pitävyyttä sekä metsätalouden sosiaalisen kestävyyden arviointia.

Kehitetyt menetelmät auttavat päättäjiä saamaan kokonaisvaltaisen kuvan metsänkäsittelyohjelmien vaikutuksista kestävän kehityksen eri osiin. Niiden avulla voidaan arvioida, miten metsiä tulisi käsitellä muun muassa painotettaessa metsien monimuotoisuutta suhteessa puuntuotannon tuloihin. Metsätalouden sosiaalista kestävyyttä voidaan edistää soveltamalla osallistavaa suunnittelua, jolloin on mahdollista selvittää, mitä eri kansalaisryhmien näkemysten huomioonottaminen merkitsisi esimerkiksi tietyltä metsäalueelta saatavien hakkuutulojen tai alueen maisema-arvojen kannalta.

Monipuoliset laskelmat helpottavat valitsemaan sellaisia alueittaisia metsänkäsittelyohjelmia, jotka täyttävät niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ekologisenkin kestävyyden vaatimukset. Paikkatiedon hallinta on keskeinen osa metsäsuunnittelun tarkasteluja. Tutkimusohjelmassa on kehitetty menetelmiä hyödyntää myös paikkatietoanalyysejä tulevaisuuden metsänkuvan arviointiin mm.maiseman kauneuden ja riistalajien elinympäristövaatimusten kannalta.

Lisätietoja: Tutkimuspäivän koordinaattori, erikoistutkija Pentti Sepponen, Metla/Rovaniemen tutkimusasema, puh. (016) 336 4306 ja MMT Jyrki Kangas, Metla/Kannuksen tutkimusasema puh. (06) 873 085.

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/