ÄMETLA TiedoteÅ
3.6.1996

SOPIMUS KANSAINVÄLISESTÄ METSÄYHTEISTYÖSTÄ

World forests, Society and Environment-projekti

The United Nations University Institute of Advanced Studies (UNU/IAS), Metsäntutkimuslaitos (METLA) ja Euroopan Metsäinstituutti (EFI) ovat 21. toukokuuta 1996 tehneet puitesopimuksen, joka tehostaa näiden laitosten keskinäistä yhteistyötä.

Ensimmäisenä yhteistutkimuksena käynnistyi projekti "World Forests, Society and Environment", jonka tarkoituksena on edistää yleismaailmallista ja monitieteellistä tietoutta monimutkaisesta vuorovaikutuksesta maailman metsien ja ihmisten toiminnan välillä. Viime vuosina ovat lisääntyvän taloudellisen kasvun ja luonnon tuotantokyvyn väliset jatkuvat laajat konfliktit, niiden saama laaja julkisuus sekä laajeneva kansainvälinen metsäpolitiikka kasvattaneet nopeasti tämänlaatuisen tiedon tarvetta.

Kolmesta yhteistyökumppanista UNU/IAS on nuorin, sen pääpaikka on Tokiossa ja se kuuluu Yhdistyneiden Kansakuntien Yliopistoon. Tutkimusohjelmassaan se painottaa luonnonvarojen kestävää käyttöä erityisesti kehitysmaissa. Euroopan metsäinstituutti seuraa kansainvälisiä metsäkysymyksiä etenkin Euroopan tasolla, kun taas Metsäntutkimuslaitos on viime vuosina entistä aktiivisemmin tutkinut kansainvälistä metsäpolitiikkaa kansallisesta näkökulmasta.

Projektin konkreettinen näyttö on uuden julkaisun ensimmäinen maapallon metsiä käsittelevä numero. Tämän julkaisu tavoittelee kansainvälistä yleisöä niin kehittyneissä kuin kehitysmaissa, yliopistoissa ja kouluissa, julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa kuin myös liike-elämässä. Julkaisu antaa täsmällistä, tutkimukseen perustuvaa tietoa maapallon metsistä ja niiden taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöasioihin liittyvästä kehityksestä.

Suomelle kirjamme julkaisemisella on myös merkittäviä kansallisia etunäkökohtia. Ensinnäkin Suomi on muutama vuosi sitten asettanut metsäpolitiikan erääksi ulkopolitiikkansa painoalueeksi. Korkeatasoinen koko maailman metsäsektoria koskeva katsaus nostaisi edelleen Suomen profiilia metsällisen osaamisen ja asiantuntemuksen kärkimaana. Suomessa luotava ja päivitettävä metsäkatsaus voi myös edistää Suomen metsätalouden ja ja metsäteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Katsauksen menestyksellinen tekeminen asettaa myös tutkimuksellisia haasteita - tarkoituksenahan on tuoda lisäarvoa ja olemassaoleviin kansainvälisiin metsätilastojulkaisuihin.

"World Forest, Society and Environment" projektia vetävät professori Matti Palo ja tohtori Jussi Uusivuori. Julkaisutoimintaa varten on muodostettu tieteellinen neuvottelukunta, joka on maailman metsiä koskevien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden kansainvälinen asiantuntijaelin.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Matti Palo ja Jussi Uusivuori, METLA, Helsingin Tutkimuskeskus, puh. (09) 8570 5770 ja (09) 8570 5738.


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/