[METLA Tiedote]
10.10.1996

Ensimmäinen puukauppa sähköisellä PUUTORIlla tänään Pohjois-Savossa

Puukauppaa käydään tänään ensimmäisen kerran sähköisen tietopörssin, PUUTORIn avulla. Kauppa tehdään Iisalmessa, ja tiedot kaupan kohteesta välittää Metsäntutkimuslaitoksen ylläpitämä keskustietokone Vantaalla.

Metla testaa sähköistä tietopörssiä Pohjois-Savossa. Kokeilu kestää vuoden 1997 loppuun, jona aikana se on käyttäjälle ilmaista. Tämän jälkeen voidaan vetää tarkemmat johtopäätökset PUUTORIn käyttömahdollisuuksista koko maassa. Asia on tällä hetkellä erityisen ajankohtainen, koska puukaupassa ollaan siirtymässä nykyisistä alueellisista hintasuositussopimuksista yrityskohtaiseen hinnoitteluun vuoden 1997 alusta.

Puukaupan sähköinen tietopörssi toimii siten, että puun myyjä ilmoittaa pörssiin myyntiin tulevaa leimikkoa koskevat yksityiskohdat, kuten puumäärät puutavaralajeittain, leimikon sijainnin, korjuuolosuhteet ja puutavaran laadun. Näin ostajat voivat PUUTORIn avulla etsiä heille mieluisia leimikoita. Varsinainen kauppa solmitaan kuitenkin entisen tapaan suoraan ostajan ja myyjän kesken tai metsänhoitoyhdistyksen myyjältä saamalla valtakirjalla. Tietopörssin suurimpia etuja on, että puunhankinnan kustannukset alenevat ja hintakilpailu lisääntyy, koska yhä useammat ostajat saavat tietoa tarjolla olevista leimikoista sen välityksellä. Tämän lisäksi myös turhat leimikkokäynnit vähenevät, toteaa vastuututkija Mauno Pesonen Metsäntutkimuslaitoksesta.

Keväällä tehdyn selvityksen mukaan useimpien tutkimukseen osallistuneiden mielestä kaikki puukauppamuodot ja puutavaralajit sopivat PUUTORIlle. Tekniset edellytykset Pohjois-Savossa ovat hyvät, sillä alueen metsänhoitoyhdistyksillä ja merkittävimmillä ostajilla on jo olemassa PUUTORI-järjestelmään tarvittava atk-kalusto. Kokeiluun mukaan lähtevien metsänhoitoyhdistysten ja puunostajien koulutuksesta vastaa Metsäntutkimuslaitos, metsänomistajien koulutuksesta vastaavat paikalliset metsänhoitoyhdistykset. PUUTORIn ylläpitopaikkana toimii kokeilun aikana Metsäntutkimuslaitos.

Lisätietoja: Vastuututkija Mauno Pesonen, Metla, puh. 0400-454 939


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/